Hoe pakt koopkracht van ouderen uit onder Rutte-III?

De nieuwe ministersploeg debatteert deze weken met de Tweede Kamer. KBO-PCOB voedt en volgt de begrotingsdebatten. Veel leden sturen onze vragen over de uitwerking van het regeerakkoord op de portemonnee. Gaan we er op vooruit of achteruit?

In dit bericht zetten we de voorgenomen maatregelen van Rutte-III met betrekking tot koopkracht voor u op een rij.

De exacte uitwerking van de regeerakkoordplannen is nu nog niet volledig te overzien. Zo wordt het nieuwe belastingstelsel pas in 2019 ingevoerd. De benodigde wetgeving is nog in de maak en nog niet bekend. De uitwerking van die wetgeving moeten we plaatsen binnen de economische context van 2018/2019.

Wel kunnen wij afgaan op de berekeningen die het Centraal Planbureau (CPB) heeft gemaakt over de verwachte koopkrachteffecten van het regeerakkoord. In deze berekeningen zijn meer maatregelen en factoren dan alleen de fiscale stelselherziening meegenomen. Ze geven daarom een wat meer overkoepelend beeld, hoewel we ons ervan bewust moeten zijn dat de precieze effecten op individueel niveau ook afhangen van de inkomens- en leefsituatie van de personen in kwestie.

Uit de CPB-berekeningen blijkt dat gepensioneerden er in 2018-2021 gemiddeld met 0,7% per jaar op vooruitgaan, waarvan 0,5%-punt wordt veroorzaakt door nieuw kabinetsbeleid. Gepensioneerden blijven echter wel (opnieuw!) achter bij werkenden en het regeerakkoord doet volgens de CPB-cijfers relatief gezien het minst voor de koopkracht van gepensioneerden. Om de reden heeft KBO-PCOB kritisch op het regeerakkoord gereageerd (klik hier).

Deels wordt de koopkracht van gepensioneerden positief beïnvloed, met name door de verhoging van de algemene heffingskorting in het regeerakkoord. Ook de invoering van nieuwe schijvenstelsel pakt mogelijk positief uit, maar (opnieuw!) in mindere mate dan voor werkenden. Aanpassingen in de ouderenkorting zijn gunstig voor gepensioneerden met lagere inkomens, maar ongunstig voor hogere inkomens. KBO-PCOB merkt daarbij op dat veel mensen met lagere inkomens helaas niet volledig kunnen profiteren van verhogingen van de ouderenkorting, omdat zij onvoldoende belasting betalen om de korting helemaal te kunnen verzilveren.

Maatregelen die nadelig uitpakken voor de koopkracht van ouderen zijn het schrappen van de zogenaamde Kan-bepaling in de huurtoeslag, de verlagingen in de zorgtoeslag als gevolg van de doorwerking van lagere nominale Zvw-premies (veroorzaakt door bezuinigingen in de Zvw) en de verlaging van de zorgtoeslag voor alleenstaanden.

Het regeerakkoord kan niet voorkomen dat er groepen gepensioneerden zijn, zeker ook bij de middeninkomens, die de komende jaren onder de nullijn qua koopkracht zakken. Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer gemeld dat 88% van de gepensioneerden er de komende jaren op vooruit gaat. De andere 12% gaat er gemiddeld 0 tot 2% per jaar op achteruit. Bij de verdere uitwerking van de fiscale plannen door het kabinet zal KBO-PCOB zich ervoor inzetten dat ook senioren meeprofiteren en niet onder de nullijn zakken. Bovendien zullen we de Tweede Kamer er op blijven wijzen dat het percentage van 88% waarschijnlijk aan de hoge kant is als je alle gestapelde lasten meeneemt, ook de lokale lasten. Gemeenten verschillen ook met het verstrekken van toeslagen en compensaties, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van KBO-PCOB.

Dan is er nog de uitfasering van de Wet-Hillen. KBO-PCOB heeft zich dit najaar stevig tegen dit voorstel verzet. Naar aanleiding hiervan hebben we deelgenomen aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, waar wij onze bezwaren op niet mis te verstane wijze hebben laten horen. Dit heeft helaas niet kunnen voorkomen dat er een Kamermeerderheid vóór het wetsvoorstel is. (lees meer)

Daarnaast heeft KBO-PCOB de afgelopen tijd met succes aandacht gevraagd voor de stapeling van zorgkosten en de kostenverschillen tussen gemeenten die senioren ervaren. De Tweede Kamer heeft dit punt opgepakt waardoor ook het kabinet erop heeft moeten reageren. Ook bevat het regeerakkoord enkele maatregelen die bedoeld zijn om de stapeling van zorgkosten te verminderen. De Tweede Kamer komt hier binnenkort nog verder over te spreken met minister De Jonge.

KBO-PCOB oefent in contacten met politiek en bestuurlijk Den Haag druk invloed uit op de uitvoering van de plannen in het regeerakkoord. Gepensioneerden verdienen na negen jaar achterblijvende koopkracht onder het nieuwe kabinet eindelijk koopkrachtherstel!

  • Lees hier alles over het regeerakkoord, waaronder de analyse van KBO-PCOB
  • Lees hier onze inbreng voor de begroting VWS