Koolmees moet snel perspectief bieden op hoger pensioen

Een hoger pensioen raakt verder uit beeld nu er uitstel komt voor de invoer van het nieuwe stelsel. Miljoenen gepensioneerden dreigen daardoor nog langer koopkracht te verliezen, zo waarschuwen de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden. Minister Koolmees moet hun snel een beter perspectief bieden, omdat het draagvlak voor vernieuwing nu steeds verder onder druk komt te staan.

De ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel verschuift van 1 januari 2026 naar 1 januari 2027. Argument is dat zorgvuldigheid gaat voor snelheid.

De lawine van reacties op de eerste wetsvoorstellen geeft aan dat het veranderen van het pensioenstelsel een ingewikkelde operatie is, met ingrijpende gevolgen voor alle deelnemers, werkend en gepensioneerd. De ouderenorganisaties zijn gevoelig voor het argument van zorgvuldigheid. Maar eerder gaven zij al aan dat de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel onvoldoende is geregeld.

Dreiging van korting
Met name bij grote fondsen als ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen is de dreiging van korting niet van de baan, ondanks de betere cijfers die vandaag zijn gepubliceerd. Daar staat tegenover dat er nagenoeg geen uitzicht is op de in het pensioenakkoord genoemde verhoging van pensioenen. De aanvullende pensioenen van de meeste ouderen staan al 12 jaar stil, waardoor die dik 20 procent minder waard zijn geworden.

Gesprek met Koolmees
Minister Koolmees stuurt op korte termijn een brief aan de Tweede Kamer met daarin een nieuw tijdschema. De ouderenorganisaties spreken hem daar ook over. Ze zullen nog eens de minister op het hart drukken dat de huidige gepensioneerden niets aan een nieuw stelsel hebben als hij de overgangsperiode niet beter regelt. Vertraging van invoering verlengt deze zorgen.