Kleine pensioenen in de Tweede Kamer

Als mensen maar korte tijd ergens werken, bouwen ze ook maar een klein pensioen op. Voor werknemers en voor pensioenfondsen is het van belang dat pensioen niet overal versnipperd blijft staan, maar dat het samen wordt gevoegd tot één goed pensioen. Op 7 november sprak de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioenen. Het eerste in een reeks debatten, want het regeerakkoord bevat een ambitieuze pensioenagenda.

De Kamer was in meerderheid blij met het wetsvoorstel van minister Koolmees (Sociale Zaken) waarmee pensioenuitvoerders kleine pensioenen kunnen overdragen aan de huidige pensioenuitvoerder van een deelnemer. Hierbij gaat het over een pensioenbedrag van minder dan €467,89 per jaar. Het wetsvoorstel beperkt de nu bestaande versnippering van deze kleine pensioenen en zal tot minder administratieve kosten leiden.

Belang van goede communicatie

KBO-PCOB vroeg eerder aandacht voor goede en tijdige informatie. De Minister bevestigde dat de communicatie helder moet zijn. Koolmees: “ Die zal de komende maanden via het departement van Sociale Zaken naar buiten worden gebracht. Maar de achterliggende diversiteit is natuurlijk wel groot.” VVD en D66 gaven aan dat een pensioenuitvoerder na minimaal vijf pogingen tot automatische waardeoverdracht in een periode van minimaal vijf jaar een klein pensioen mag afkopen. 50PLUS en de SP onderschreven deze mogelijkheid van afkoop. Koolmees kan leven met deze aanpassing van de wet.

Uitstel tot 2018

D66 diende een amendement in om de invoeringsdatum van 1 januari 2017 uit te stellen naar 1 januari 2018. De Tweede Kamer en de minister ondersteunde dit voorstel. Hiermee ontstaat ook ruimte om helder en tijdig te communiceren met de mensen met kleine pensioenen. PvdA, GroenLinks, PVV, SP en CDA stelden dat mensen met heel kleine pensioentjes de kans moeten krijgen om het pensioen alsnog te laten afkopen. Een laatstekansbrief moet hierbij helpen. Koolmees vreest echter dat alle acties meer kosten dan de waarde van een klein pensioen. Wel is hij bereid om deelnemers te wijzen op de mogelijkheid om de waarde van het heel kleine pensioen over te dragen.

Bedreiging solidariteit

Het pensioen wordt standaard overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder van een deelnemer. VVD en D66 vroegen om de deelnemer hierin inspraak geven. Koolmees ziet hier een bedreiging voor de solidariteit binnen het pensioenstelsel. Als de deelnemer voor zijn waardeoverdracht zelf een pensioenuitvoerder kan kiezen, lijkt strategisch gedrag op de loer te liggen. De minister wil voorkomen dat deelnemers massaal kiezen voor pensioenuitvoerders met een hoge dekkingsgraad.

De Kamer stemt op 14 november over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?