Keukentafelgesprekken onder de loep: bittere noodzaak

Vorige week debatteerde de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken met minister Plasterk over het Sociaal Domein, waaronder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tijdens dit debat werden zorgen geuit over de kwaliteit van het keukentafelgesprek en over de toegankelijkheid van cliëntondersteuning. Terechte zorgen naar het oordeel van KBO-PCOB.

De minister heeft tijdens het debat toegezegd om samen met gemeenten meer inzicht te willen krijgen in de kwaliteit van keukentafelgesprekken. Dit met het oog op mogelijke verbetering. Ook wordt bekeken waar op dit moment zelfs helemaal geen keukentafelgesprekken plaatsvinden.

 

Cliëntondersteuning

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning en zal de Tweede Kamer hierover op korte termijn informeren per brief. KBO-PCOB heeft input geleverd voor deze brief en met name gepleit voor de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning in de vorm van ouderenadviseurs van KBO-PCOB.

Hanke Bruins-Slot (CDA) en Ingrid van Engelshoven (D’66) hebben een motie ingediend over het belang van vindbare, onafhankelijke en deskundige cliëntenondersteuning bij de keukentafelgesprekken. De vindbaarheid van cliëntondersteuning, de toegankelijkheid en kwaliteit van keukentafelgesprekken vormen al langer een doorn in het oog van KBO-PCOB.

Eigen onderzoek

Uit eigen onderzoek van KBO-PCOB in 2016 blijkt dat de helft van de ouderen niet bekend is met recht op cliëntondersteuning. Slecht een enkeling maakt er daadwerkelijk gebruik van bij het keukentafelgesprek. KBO-PCOB is van mening dat gemeenten meer informatie moeten verstrekken over het recht op ondersteuning, zodat ouderen zich goed kunnen voorbereiden op het keukentafelgesprek. Uit het onderzoek blijkt tevens dat ouderen weliswaar goed op de hoogte zijn van veranderingen in de zorg, maar dat dit niet altijd geldt voor cliëntondersteuning. Clientondersteuning is van groot belang voor versterking van de positie van ouderen.

Ouderenadviseurs van KBO-PCOB kunnen gemeenten helpen bij het keukentafelgesprek. Gemeenten maken echter nog te weinig gebruik van deze onafhankelijke, laagdrempelige ouderenadvisering. Hier moet snel verandering in komen, aldus KBO-PCOB.

 Update: De motie van Bruins-Slot en Engelshoven is door de Tweede Kamer aangenomen op 13 juni 2017.