Zorg bij de audicien, hoe ziet dat er uit?

Goed horen en kunnen communiceren zijn in het dagelijks leven belangrijk. Een goed hoortoestel maakt het mogelijk om (weer) te functioneren in de maatschappij. Tijdens World Hearing Day op 3 maart 2021 is opgeroepen om alles op alles te zetten om gehoorverlies op te sporen. Maar hoe ziet de zorg bij de audicien er vervolgens uit?

Onderzoekers willen leren hoe de zorg bij de audicien er in de praktijk uitziet. Volgt deze het protocol? Was er aandacht voor de situatie?
Bent u slechthorend en gebruikt u een hoortoestel? Dan willen wij u vragen mee te werken door een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan worden ingevuld tot vrijdag 2 april 2021.

Waarover gaat de vragenlijst?

De onderzoekers willen graag weten welke zorg de audicien u heeft gegeven bij het kopen van een hoortoestel. De vragen gaan over (1) hoe u een hoortoestel heeft gekozen, (2) hoe de instelling van het hoortoestel is gegaan bij de audicien en (3) of de audicien nog andere zorg heeft geboden nadat u het toestel gekocht heeft. Zorginstituut Nederland gebruikt de resultaten van dit onderzoek om na te gaan of en hoe de zorg verbeterd kan worden.

Ga naar de vragenlijst.