Zilveren Kruis voert lidmaatschapscontrole collectieve zorgverzekering uit

Medio augustus controleert zorgverzekeraar Zilveren Kruis of verzekerden binnen het collectief van KBO-PCOB daadwerkelijk lid zijn van KBO of PCOB. Mensen die onterecht gebruikmaken van de collectiviteitskorting verliezen dit voordeel.

In de collectieve zorgovereenkomst van KBO-PCOB met Zilveren Kruis is vastgelegd dat het lidmaatschap van KBO of van PCOB verplicht is om gebruik te kunnen maken van het aanbod en dat het lidmaatschap zal worden gecheckt. Momenteel vindt daarom een lidmaatschapscontrole plaats op het bestand van onze 60.000 collectief verzekerden. Deze controle wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Zilveren Kruis. Dit alles onder strikte privacyregels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zilveren Kruis schrijft verzekerden aan

Voorheen verliep de KBO-bestandscontrole en ook het aanschrijven van de niet-leden via de provinciale KBO-bonden en soms ook via lokale KBO-afdelingen. De PCOB-lidmaatschappen werden op het verenigingsbureau gecontroleerd. Zilveren Kruis stuurde daarvoor de juiste deelbestanden van de collectief verzekerden toe. Dit is onder de nieuwe AVG niet meer toegestaan. We mogen de niet-leden niet meer zelf aanschrijven. Dit moet dus nu door Zilveren Kruis gebeuren. Als zorgverzekeringsmaatschappij is het Zilveren Kruis namelijk niet toegestaan om gegevens van verzekerden aan derden te verstrekken.

Uitschrijving

Na de controle schrijft Zilveren Kruis de collectief verzekerden die niet teruggevonden zijn in de ledenbestanden van KBO of PCOB aan. Wordt de ontvanger van de brief geen lid, dan wordt hij/zij uitgeschreven uit ons collectief en verliest daarmee de kortingen en andere voordelen.

Wel lid, toch een brief van Zilveren Kruis?

Mocht u, als lid van KBO of PCOB, onverhoopt een brief ontvangen waarin staat dat u niet teruggevonden bent in ons ledenbestand, dan gaan we dit uiteraard snel voor u rechtzetten. Wellicht is er een klein verschil in de administratie van Zilveren Kruis en KBO of PCOB. Neem in dit geval contact met ons op via info@kbo-pcob.nl of  tel. 030 – 3400 600. We helpen u graag, zodat u gebruik kunt blijven maken van de collectiviteitskorting en andere voordelen!