Workshop: Schrijf een brief aan uw naaste(n)

Het is vaak niet makkelijk om met dierbaren in gesprek te gaan over de laatste fase van je leven. Wel is het heel waardevol dat naasten weten hoe je daarover denkt. Dat ze weten wat je belangrijk vindt en wat je wensen zijn. KBO-PCOB stimuleert graag dat mensen met elkaar in gesprek gaan over de laatste levensfase en organiseert daarom twee bijeenkomsten in dit kader.

In deze schrijfsessies wordt u begeleid bij het schrijven van een brief aan naasten. U probeert in een brief aan te geven aan uw dierbare(n) wat u belangrijk vindt rond uw levenseinde. Zo’n brief kan een opening zijn tot een gesprek over dit onderwerp en misschien schrijft uw naaste wel een brief hierover terug…

In de eerste sessie krijgt u handvatten om de brief te schrijven en aan de hand van een voorbeeld gaan we daadwerkelijk een begin maken van de brief.  Thuis krijgt u de gelegenheid om de brief af te maken.

Als vervolg hierop gaan we in de tweede sessie met elkaar uitwisselen hoe uw (schrijf)ervaring is geweest en wat het voor u betekent.

Praktisch

Wat: twee schrijfsessies voor maximaal 12 personen

Wanneer: donderdag 5 september en donderdag 3 oktober

Voor wie: leden van KBO en PCOB

Locatie: verenigingsbureau KBO-PCOB in Nieuwegein

Aanmelden:  Stuur een e-mail aan Marja Berendsen, projectsecretariaat KBO-PCOB

Kosten: Deelname is gratis.

Binnen uw afdeling dialooggesprekken organiseren? Dat kan!