Webinar: De gemeente als partner in coronatijd

Op 30 april organiseerde KBO-PCOB een webinar ‘De gemeente als partner in coronatijd’. In deze digitale workshop, speciaal voor lokale belangenbehartigers, gingen we in gesprek over hoe acute, lokale kwesties geagendeerd kunnen worden bij de gemeente ten tijde van de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van de dagbesteding, het afschalen van thuiszorg en eenzaamheidsvraagstukken. Te gast was Frank Wilschut, commissiegriffier in de gemeente Heemstede en steunraadslid in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Dagbesteding

Onder leiding van Mariëlle van Oort, hoofd belangenbehartiging van KBO-PCOB, werden tips en best practices uitgewisseld. Zo werd gedeeld dat de dagbesteding niet verplicht gesloten hoeft te worden, maar open kan mits er maatregelen worden getroffen. Ook alternatieve dagbesteding is mogelijk, bijvoorbeeld door huisbezoeken of digitaal contact. Vrijwilligers kunnen hierbij ook een rol spelen, door belcirkels op te zetten. Lokale belangenbehartigers kunnen dit bij hun gemeente agenderen.

Mantelzorg

Ook mantelzorg kwam uitgebreid ter sprake. Hoe kan de gemeente die, juist in deze tijd, ondersteunen? De mantelzorgladder, zo werd gewisseld, kan hierbij behulpzaam zijn. Ook werd gewezen op het informatienummer van de gemeente: veel gemeentes hebben een algemeen nummer ingesteld voor alle coronagerelateerde vragen. Daar kunnen ook mantelzorgers terecht.

Richtlijnen

De mantelzorgladder is overigens slechts één van de richtlijnen waarmee zowel landelijk als lokaal mee gewerkt wordt. Die richtlijnen bevatten alle uitgangspunten voor zorg en ondersteuning en geven zowel hulpbehoevenden, gemeenten, als lokale belangenbehartigers een kader voor wat mogelijk is en wat niet.

Reguliere zorg

Tenslotte speelden er vragen over de bereikbaarheid van de gemeente. Mensen vroegen zich af of ze de gemeente niet voor de voeten lopen met hun vragen. De gemeente is immers al zo druk. Frank Wilschut benadrukte dat mensen vooral wel hun vragen moeten blijven stellen. De gemeente weet graag wat er speelt! Ook werd de oproep gedaan het bestaande netwerk gewoon te blijven benutten. Mensen zijn niet altijd fysiek aanwezig, maar wel anderszins bereikbaar. Ook de Oudereninfolijn van KBO-PCOB blijft bereikbaar voor alle vragen.

De lokale belangenbehartiger na de coronacrisis

Er werd ook gesproken over de rol van lokale belangenbehartigers ná de coronacrisis. Wat kunnen zij dan doen? Frank Wilschut: “Blijf vooral doen wat jullie nu doen: blijf problemen en knelpunten adressen en met ons bespreken”. KBO-PCOB komt met een notitie na coronatijd over hoe afdelingen en lokale belangenbehartigers hun rol kunnen pakken na de coronacrisis. Er is immers nog werk aan de winkel; denk aan de invulling van de 1,5 meter samenleving.
Het webinar terugkijken? Dan kan hier!