Vrijwilligerswerk

De belangen van senioren behartigen doen we niet alleen voor hen, maar ook dóór en mét hen. U bent als vrijwilliger van groot belang voor de vereniging. Met uw kennis, ervaring en betrokkenheid bent u van grote waarde voor de samenleving, zowel landelijk als in uw directe omgeving. Zonder uw inzet geen vereniging.

Dat u zich als vrijwilliger inzet voor leden en niet-leden van KBO-PCOB is erg waardevol. Goede ondersteuning is daarbij belangrijk.

Zelf aan de slag

  • Voor het doen van vrijwilligerswerk is vaak een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Vrijwilligers van KBO-PCOB kunnen deze gratis aanvragen. Onder het kopje Praktisch vindt u een aanvraagformulier.
  • KBO-PCOB heeft vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Dit kunt u gebruiken voor uw afdeling, provinciale KBO-bond of ander verenigingsonderdeel. Lees meer onder het kopje Achtergrondinformatie.