Vragen en antwoorden over de gezamenlijke bezorging van het Magazine van KBO-PCOB

Elke editie van het Magazine van KBO-PCOB bevatte tot nu toe aparte verenigingskaternen. Daarin hadden beide verenigingen – KBO en PCOB – ruimte voor eigen verenigingsnieuws. Nu de samenwerking binnen KBO-PCOB echter steeds meer gestalte krijgt, is de noodzaak voor deze katernen verdwenen. Met ingang van 2019 is er daarom één gezamenlijk magazine met daarbij een gezamenlijke verspreiding. Over deze gezamenlijke bezorging zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rij.

Waarom voegt KBO-PCOB de verspreiding van het ledenmagazine samen?

Tot nu toe gingen er pakketten via PostNL naar een PCOB-afdeling, terwijl een uur later misschien de rayonbezorger van KBO om de hoek aflevert. Dat is niet handig en erg duur. Bovendien waren er regelmatig klachten over de pakketbezorging bij PCOB. Daarom gaan we ook de bezorging bij PCOB met rayonbezorgers doen. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om de bezorgers van de lokale afdelingen. Door de aanlevering samen te doen is het voor afdelingen wel makkelijker om ook de eindbezorging samen op te pakken.

Wanneer gaat de gezamenlijke verspreiding in?

De gezamenlijke landelijke verspreiding begint vanaf 2019. De eerste editie die gezamenlijk wordt verspreid is dan het februarinummer dat voor KBO en PCOB verschijnt op dinsdag 29 januari.

Wat zijn ‘rayonbezorgers’?

Rayonbezorgers zijn vrijwilligers die grote aantallen magazines (2.000 tot 6.000 exemplaren) verspreiden onder de verschillende afleverpunten van de lokale KBO- en PCOB-afdelingen. Vandaar voegen de afdelingen er vaak hun lokale nieuwsbrief bij en zorgen voor de verdere bezorging tot in de brievenbus van de leden.

Moeten de bezorgers van de afdelingen ook als KBO en PCOB samen gaan bezorgen?

Nee, dat is helemaal aan de afdelingen zelf. Maar doordat we vanaf 2019 een gezamenlijke verschijningsdag en afleverdatum hanteren, is gezamenlijke bezorging nu wel gemakkelijker voor de afdelingen.

Gaan alle aanleverroutes nu veranderen?

De routes van de rayonbezorgers naar de afdelingen gaan inderdaad veranderen. Dat komt omdat nu ook de adressen van de PCOB-afdelingen erbij zijn gekomen. Dat betekent dat de tijdstippen waarop de magazines werden geleverd bij de afdelingen voor de meeste afdelingen zullen veranderen. De rayonbezorgers nemen voor het verschijnen van het eerste nummer van 2019 contact op met elk afleveradres.

Wanneer komt de rayonbezorger bij ons?

De rayonbezorgers zullen vóór de eerste bezorging op 29 januari een ronde langs de afleverpunten maken om persoonlijk kennis te maken. Tijdens dat gesprek geven ze aan wanneer ze verwachten te kunnen bezorgen. Dat zal in de meeste gevallen in de week van de verschijningsdatum zijn. De rayonbezorger komt dus niet automatisch bij iedereen op de dinsdag dat het magazine verschijnt.

Mogen we als afdeling ook later bezorgen?

Vanaf de verschijningsdatum is er een week tijd om de magazines bij de leden thuis te krijgen. Ontvangt u het magazine bijvoorbeeld op woensdag van de rayonbezorger, maar willen de plaatselijke bezorgers liever op zaterdag hun ronde doen, dan is dat geen enkel probleem.

Wij doen de bezorging al samen als KBO en PCOB. Is het mogelijk dat alle gezamenlijke magazines bij een van de twee afdelingen bezorgd worden?

Wilt u iets veranderen in het afleveradres? Geef dit dan door aan de ledenservice van KBO-PCOB. Dit kan via e-mail: info@kbo-pcob.nl of per telefoon 030-3 400 600. Ook andere vragen over de gezamenlijke verspreiding kunt u hier stellen.