VOG voor vrijwilligers: informatie voor afdelingen beschikbaar

KBO-PCOB heeft vrijwilligersbeleid ontwikkeld en op basis daarvan het predicaat Gratis-VOG-organisatie ontvangen. Daarmee is het mogelijk om een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid, voorbeeldmateriaal en informatie over het aanvragen van de gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zijn nu in te zien op de KBO-PCOB Academie.

Wilt u binnen uw afdeling, provinciale KBO-bond of andere verenigingsonderdeel van KBO-PCOB een gratis VOG aanvragen voor de eigen vrijwilligers? Dan kunt u op verschillende manieren gebruikmaken van het ontwikkelde materiaal. U kunt het beleid en de werkwijze van KBO-PCOB onderschrijven en ernaar verwijzen of u kunt het beleid en de instrumenten van KBO-PCOB gebruiken als basis voor een eigen beleid (of alleen de eigen naam erop zetten). Het staat u natuurlijk ook vrij om eigen vrijwilligersbeleid te ontwikkelen.
Heeft u vragen over de gratis VOG? U kunt ze per mail stellen aan Ilse van Zeewijk Vink via: ilse.vanzeewijkvink@kbo-pcob.nl