Update maatregelen voor afdelingen per 6 november 2021

Update donderdagmiddag 4 november:

Dinsdagavond 2 november kondigde het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aan. In de brief aan de Tweede Kamer staat expliciet benoemd dat ‘reguliere exploitatie van buurt- en dorpshuizen is uitgezonderd van een coronatoegangsbewijs’ met uitzondering van evenementen e.d. Dit betekent dat voor activiteiten van de afdelingen nog steeds geen coronatoegangsbewijs nodig is.

Donderdagmiddag 4 november is een mondkapje in buurthuizen en op jongerenlocaties alsnog verplicht gesteld. Dit heeft de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV – waar de veiligheidsregio’s onder vallen) besloten. Deze regels gelden ook voor ruimten waarin KBO en PCOB bijeenkomsten houden. Tot en met 2 november was de visie nog dat dit ter beoordeling aan de beheerder was, maar de NCTV komt daar nu op terug. De mondkapjesplicht geldt vanaf 6 november. Zodra bezoekers op hun plek zijn mag het mondkapje af, maar in de zogenoemde ‘verkeersruimten’ (waar mensen langs elkaar lopen) en bij binnenkomst moet deze op. Wanneer men eet dan hoeft er uiteraard geen mondkapje op.
Voor alle duidelijkheid: voor de toegang tot de ruimten is geen CoronaCheck nodig (met uitzondering van evenementen).

Wij verzoeken u uw leden te vragen een mondkapje te dragen bij het lopen tijdens de bijeenkomsten. Als men zit kan het mondkapje weer af. Wij adviseren u ook nadrukkelijk goed te ventileren en zoveel mogelijk de 1,5 meter en de overige basisregels in acht te nemen.
De regeling die geldt sinds 25 september kunt u vooralsnog blijven toepassen.
In de handreiking dorps- en buurthuizen leest u aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden voor ontmoetingen en bijeenkomsten.

Voor activiteiten die u onderneemt buiten de normale plaats van samenkomst gelden andere regels! Heeft u een excursie naar bijvoorbeeld een museum dan is daar een coronatoegangsbewijs verplicht. Gaat u op pad met het openbaar vervoer dan is op het station ook weer een mondkapje verplicht.  De regels vindt u hier in eenvoudige taal en ook in de beeldsamenvatting van de maatregelen