Update coronamaatregelen, nadere richtlijnen na 13 november

Sinds 13 november 18.00 uur gelden nieuwe coronamaatregelen. Activiteiten van KBO-PCOB- afdelingen vallen onder buurt- en dorpshuizen qua regelgeving, de complete richtlijn vindt u onderaan deze pagina. De grootste wijziging ten opzichte van de vorige versie, is dat te allen tijde moet worden geprobeerd de 1,5 meter te respecteren.

Activiteiten van afdelingen kunnen ook na 20.00 uur doorgaan.
Voor reguliere ontmoetingsactiviteiten in het buurt- en dorpshuis gelden géén verplichte sluitingstijden. Deze activiteiten worden gezien als essentieel voor veel mensen. De activiteiten, ook van afdelingen KBO en PCOB, mogen dan ook doorgaan na 20.00 uur. Een reguliere afdelingsactiviteit is geen evenement.
Alle basisregels moeten in acht worden genomen, zoals ventilatie, 1,5 meter afstand houden, mondkapjes en handhygiëne.
Beheerders mogen er wel voor kiezen een buurthuis eerder dan normaal te sluiten (bijvoorbeeld in overleg met de gemeente).

Coronatoegangsbewijs en mondkapje
De toepasbaarheid van het coronatoegangsbewijs verandert niet. Wel geldt nu de regel dat als er geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt om toegang te verlenen, de 1,5 meter afstand en het gebruik van een mondkapje verplicht wordt.

Maak weloverwogen afspraken
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over hoe regels geïnterpreteerd moeten worden en of activiteiten en evenementen geannuleerd moeten worden. Juist in dorps- en buurthuizen is er soms onduidelijkheid, waardoor er discussie kan ontstaan of activiteiten in deze fase doorgang kunnen vinden. Het advies is om samen weloverwogen afspraken te maken over de doorgang of annulering van activiteiten en welke huisregels nageleefd dienen te worden. Het in acht nemen van de basisregels ten aanzien van de 1,5 meter afstand, mondkapjes, ventilatie en handhygiëne, hoort daar in ieder geval altijd bij. Speciaal voor afdelingen organiseren we rond dit thema een webinar op 24 november om 10u met Arend Arends, klinisch geriater en OMT lid en Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland. U kunt zich hier aanmelden!

Aangepaste handreiking voor buurthuizen