Eerste trainingsdag over slechtziendheid is schot in de roos

Samen met Stichting Bartiméus en Vereniging Bartiméus Sonneheerdt gaat KBO-PCOB vrijwilligers trainen, zodat zij senioren steeds beter van dienst kunnen zijn bij (dreigende) slechtziendheid. Vrijdag 25 mei was in Zeist de eerste training over vroegsignalering van visusproblemen en over adequate ondersteuning van slechtziende en blinde mensen. Zestien vrijwilligers van KBO-PCOB bezochten de bijeenkomst.

Slechter gaan zien of blind worden heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven. Verkeersdeelname wordt problematisch, de kans op valongelukken neemt toe en het uitvoeren van hobby’s is lastiger. Bovendien komt eenzaamheid erg veel voor bij mensen met een visuele beperking. Er zijn echter hulpmiddelen beschikbaar die de zelfstandigheid en vrijheid van mensen met een visuele beperking vergroten. Om senioren hiervan bewust te maken, leren de vrijwilligers tijdens de training van KBO-PCOB en Bartiméus ook welke verschillende mogelijkheden er zijn als het gaat om hulpmiddelen.

Opzet van de training

Tijdens het ochtendgedeelte van de eerste training werd uitvoerig stilgestaan bij diverse oogziekten, mede aan de hand van een speciale ZIEN-app. Met behulp van deze visuele ondersteuning konden de deelnemers diverse visuele beperkingen op een beeldscherm zelf waarnemen.

De lunch vond plaats in een belevingsruimte. Deelnemers kregen speciale brillen op waardoor ze niet of nauwelijks konden zien. Door het op die manier nuttigen van een lunch kwam de ervaring van blinden en slechtzienden erg dichtbij. In het middaggedeelte volgde een nabespreking over de ervaringen bij de lunch en kregen de vrijwilligers uitleg over een eventueel te gebruiken signaleringslijst bij huisbezoeken aan senioren.

Positieve reacties

Alle deelnemers hadden veel opgestoken van de training, voelden zich na afloop deskundiger op de behandelde onderwerpen en waren een indringende ervaring rijker.

Mien Leistra (74), secretaris en tabletcoach KBO Stad Utrecht: “Bijzonder dat we tijdens de lunch zelf konden ervaren wat voor velen een levenslange handicap is. Het duurde even voordat ik in actie kon komen aan een gedekte tafel, omdat ik niet wist waar ik iets vinden kon. Het riep vragen op van: bij wie zit ik aan tafel, met wie kan ik praten, hoe moet ik nu verder, wat kan ik nu nog en wat moet ik allemaal leren om verder te kunnen gaan? Ik realiseerde me dat ik ineens aan de andere kant van het leven kwam te staan: van hulpverlener naar hulpbehoevend. Deze cursus mag gerust een bewustwordingscursus genoemd worden.”

Anne-Marie de Swart (63), ouderenadviseur in Hilversum: “Ik kan de kennis van deze training goed toepassen bij de ouderen die ik bezoek. Ik ben nu zeker alerter op slechtziendheid en beginnende oogkwalen. De voorlichting over nieuwe mogelijkheden en hulpmiddelen die er zijn voor slechtzienden was voor mij – hoe toepasselijk – een heuse eyeopener.”

Frans Brinkman (72), afdelingsvoorzitter Leidsche Rijn: “Ik kan deze training zeker aanbevelen. Het is belangrijk voor de vrijwilligers kennis te nemen van de oogproblematiek waar iemand mee geconfronteerd kan worden. Kennis van zaken is voor vrijwilligers van groot belang. Zeker voor die vrijwilligers die bij de mensen thuis komen. Dus, deze training zeker doen!”

We worden steeds ouder. Dat is mooi, maar dat betekent ook dat de kwalen toenemen die samenhangen met het stijgen van de leeftijd. Nu is al één op de tien senioren blind of slechtziend. Dat betekent dat er onder de leden van KBO-PCOB 25.000 mensen met een visuele beperking zijn.

KBO-PCOB vindt het belangrijk dat mensen volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Daarom is het belangrijk om vroegtijdig mensen met een slechter zicht te signaleren en hen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Samen met Stichting Bartiméus (de grootste expertise-organisatie voor slechtziende en blinde mensen) en Vereniging Bartiméus Sonneheerdt gaan we daarom vrijwilligers trainen. Deze vrijwilligers kunnen blinden en slechtzienden wijzen op hulpmiddelen om hun leven te verbeteren, waardoor mensen kunnen blijven meedoen, binnen én buiten de vereniging.

Nog acht trainingsdagen

In het najaar van 2018 en in het voor- en najaar van 2019 volgen op verschillende plaatsen nog acht trainingen voor KBO-PCOB-vrijwilligers, zoals tabletcoaches, ouderenadviseurs, veiligheidsvoorlichters en afdelingsbestuurders.

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is financier van het project Zicht op verminderd zicht. www.steunbartimeus.nl