Training gesprekspartner Levensvragen

Als Gesprekspartner levensvragen bent u een senior die, op verzoek, telefonisch of bij mensen thuis gesprekken heeft over levensvragen. Dit kunnen vragen zijn vanuit elke achtergrond, levensopvatting of re­ligie. Het gesprek met de ander en het respect voor zijn of haar levensverhaal staan centraal. Als gespreks­partner heeft u voldoende tijd, aandacht en zorg voor vragen bijvoorbeeld rondom zingeving, levenskeu­zes, eenzaamheid, vergeving en balans. Een luisterend oor bieden is uw belangrijkste taak. Soms is het al voldoende om een of enkele keren te bellen of een gesprek te hebben in de huiselijke omgeving. Soms zijn meer­dere (verdiepende) gesprekken nodig.

In maart is er een live training Gesprekspartner levensvragen bij KBO-PCOB in Nieuwegein gestart van drie cursusdagdelen. Een van de trainers is Nicolette Hijweege.
Ook is er een online training gestart in februari, verzorgd door Geeske Bies en Janique van Schayk.
Voor deze trainingen kunt u zich helaas niet meer aanmelden.

Wat gaat u doen na de training?
Van vrijwilligers die zich aanmelden vragen we of ze – nadat ze getraind zijn – beschikbaar zijn om mensen te bellen die behoefte hebben aan een gesprek. Dat kunnen mensen uit het hele land zijn. In sommige gevallen is een gesprek in de huiselijke omgeving gewenst en dus een bezoek aan huis of een gesprek tijdens een wandeling. Dit is dan alleen lokaal, in uw eigen omgeving.

U bent lid van KBO of PCOB, of bereid lid te worden vóórdat u start met de training.

LET OP:
De eerste ronde trainingen is gestart. U kunt zich hiervoor niet meer aanmelden. Wilt u data van nieuwe trainingen ontvangen zodra die gepland zijn, vult u dan het formulier hieronder in. Wij laten het u weten zodra er nieuwe data in 2022 bekend zijn.

Ook kunt u zich met het formulier hieronder aanmelden voor een kennismakingsdag.
We organiseren deze dagen in meerdere provincies.
De eerste is in Gelderland op 13 april.
Zet in het opmerkingen-vakje duidelijk dat u zich aanmeldt voor de kennismakingsdag in Gelderland.
Reiskosten voor een kennismakingsdag worden niet vergoed.

Training Gesprekspartners Levensvragen (maart 2022)

Aanmeldformulier voor training gesprekspartners levensvragen
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
We gebruiken uw e-mailadrers om contact met u opnemen en de uitnodiging voor MS Teams te sturen.
Lidmaatschap(Vereist)