Start een belcirkel

“Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u.” Woorden van minister-president Mark Rutte uit een van de persconferenties. Deze oproep sluit naadloos aan bij het wezen van KBO-PCOB. Juist in deze spannende coronatijd is op elkaar letten grote noodzaak geworden. En dat geldt natuurlijk ook in andere periodes, bijvoorbeeld in de zomer. Een periode die veel senioren als stiller en eenzamer ervaren.

Start ook een belcirkel in uw plaatselijke afdeling

Om kansen op besmetting door het coronavirus tegen te gaan zijn alle bijeenkomsten afgezegd en komen allerlei groepen niet meer bijeen. Iedereen, en vooral senioren, wordt geadviseerd om sociale contacten te beperken. Dit zijn verstandige maatregelen. Maar hoe blijven we in deze situatie omzien naar elkaar en hoe blijven we in contact? Een van de middelen is het opstarten van een of meerdere belcirkels in de afdeling. In een belcirkel bellen de deelnemers elkaar iedere ochtend. Het is fijn om even een gesprek te voeren en ook handig als blijkt dat iemand hulp nodig heeft. Op deze manier kunt u als afdeling handen en voeten geven aan het omzien naar elkaar.

man aan telefoon

Hoe start je een belcirkel?

Bespreek het idee (telefonisch) in uw afdeling. Wanneer er wordt besloten om een belcirkel te starten, maak dit in de afdeling bekend. Bel leden van uw afdeling om te vragen wie mee wil doen. Maak een overzicht van namen met telefoonnummers van wie mee wil doen. Een belcirkel werkt het beste als er maximaal 10 mensen in een cirkel zitten. Maak een indeling wie in welke belcirkel komt. Per belcirkel wordt een contactpersoon gezocht. Dit kan bijvoorbeeld een ouderenadviseur zijn, of iemand van een lief-en-leedgroep, of gewoon iemand die aanbiedt om te helpen. De contactpersoon van een belcirkel zal dagelijks de belcirkel op gang brengen.
Wanneer er veel senioren mee willen doen en er binnen een afdeling dus meerdere belcirkels worden gestart, is het raadzaam om hiervoor iemand te vragen om het geheel te coördineren. Misschien kan iemand van de lief-en-leedgroep de algehele regie voeren.

Hoe werkt een belcirkel?

De mensen die bij een belcirkel horen, krijgen een overzicht van namen en telefoonnummers.
Iedere ochtend start de contactpersoon vanaf 9:00 uur om de eerste persoon op de lijst te bellen. Die persoon belt daarna de volgende persoon op de lijst en zo verder. De laatste persoon op de lijst belt weer de contactpersoon, zodat duidelijk is dat de cirkel rond is. Probeer voor 11:00 uur iedereen in de cirkel te bereiken.
Wanneer iemand niet opneemt, bel dan de volgende op de lijst om ervoor te zorgen dat de cirkel door blijft gaan. Probeer later opnieuw om de persoon die niet opnam telefonisch te bereiken. Mocht dit na herhaalde pogingen niet lukken, meldt dit bij de contactpersoon van de cirkel. De contactpersoon kan zelf proberen om nogmaals te bellen of eventueel contact zoeken met de naaste omgeving van de persoon.
Een belcirkel is vooral bedoeld om met elkaar in contact te blijven. Gewoon iedere dag even een praatje; even uitwisselen hoe het gaat.

Uiteraard kunnen er allerlei varianten worden bedacht op een belcirkel. Misschien wil iemand wel meerdere personen bellen in de belcirkel. Of misschien kunt u een belboom maken in plaats van een belcirkel, waarbij ieder die gebeld wordt, vervolgens weer twee andere mensen gaat bellen. De volgorde van de bellijst kan na enige tijd gewijzigd worden, zodat men weer eens met anderen aan de telefoon komt. Mooie ervaringen delen we graag binnen de vereniging. Wilt u ook uw ervaring delen mail dan Janneke.vandenhoek@kbo-pcob.nl.

Wat als er meer hulp nodig is?

De belcirkel is in eerste instantie bedoeld om contact met anderen te houden. Maar ‘omzien naar elkaar’ kan ook betekenen dat je oplossingen zoekt als iemand hulp nodig heeft. Daarom is het voor de contactpersoon handig om op een rij te hebben welke instanties te benaderen zijn. Maak een overzicht van contactgegevens van bijvoorbeeld de huisarts, thuiszorgorganisaties, Stichting Welzijn of een vergelijkbare organisatie, een vrijwilligerscentrale, GGD en dergelijke. Mocht het nodig zijn, dan kunt u deze contactgegevens doorgeven aan de mensen in de belcirkel. En in noodgevallen kan een contactpersoon zelf contact zoeken met een instantie.

Training en instructie

Handleiding opzetten belcirkel

Goede voorbeelden

Achtergrondinformatie

Flyer belcirkel