Reisverzekering voor afdelingen rechtstreeks afsluiten bij Meeùs

Vanaf 1 januari 2018 kunnen afdelingen hun reisverzekering rechtstreeks afsluiten bij verzekeringsadviseur Meeùs. Afsluiten van hun reisverzekering bij het verenigingsbureau is niet meer mogelijk. Dat is in opdracht van de verzekeringsmaatschappij.

Wat gaat er veranderen?

De afdelingen van KBO en PCOB kunnen vanaf 1 januari 2018 de reisverzekering rechtstreeks afsluiten bij Meeus. Hiervoor dient de afdeling het aanvraagformulier in te vullen.

U kunt dit formulier opsturen naar:

Meeùs Assurantiën bv
Sector Gezondheidszorg en Welzijn
Postbus 3234
4800 DE  BREDA

Tel. 088-34 34 580
E-mail:gezondheidszorg&welzijn@meeus.com

Op het aanvraagformulier voor de reisverzekering kan de afdeling ook aangeven of een annuleringsdekking gewenst is. De voorwaarden van de dekking vindt u hier.

Wanneer u de reisverzekering via Meeùs afsluit, geldt het volgende dekkingsoverzicht voor de leden van de afdeling.

Enkele tips voor afdelingen die reizen organiseren voor hun leden

  • Als afdelingen meerdaagse reisjes organiseren kunnen ze gezien worden als reisorganisator. Dat maakt dat een afdeling aansprakelijk wordt voor gemaakte fouten van de uitvoerder van de reis. Dit houdt in dat de afdeling zo min mogelijk handelingen moet doen die bij een reisorganisator horen. Denk aan het registreren van aanmeldingen voor de reis, betalingen ontvangen en verwerken of als gastheer/-vrouw optreden. Dit zijn handelingen waardoor de afdeling als reisorganisator wordt gezien, met alle risico’s van dien. Het is daarom verstandiger dat leden die mee willen zichzelf rechtstreeks aanmelden bij de echte reisorganisatie.
  • Wanneer u zaken doet met een reisorganisatie, ga dan na of deze organisatie aangesloten is bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisorganisaties). Dan kan, indien nodig, gebruik worden gemaakt van de geschillenregeling. Let op: dit geldt met name voor het boeken van pakketreizen. Kijk daarvoor niet alleen op de site van de betreffende reisorganisatie, maar zoek verder op de site van de ANVR en toets daar de naam van de reisorganisatie in.
  • Controleer of de reisorganisatie is aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) om nadelige gevolgen van eventuele financiële problemen van de reisorganisatie te voorkomen. Bij een faillissement van een reisorganisatie worden de gemaakte kosten betaald vanuit dit fonds. Ook hierbij geldt dat het nuttig is om dit niet alleen te checken op de site van de betreffende reisorganisatie, maar ook op de site van SGR.
    Vanaf 1 januari 2018 geeft SGR alleen nog garantie aan natuurlijke personen. Wij maken u attent op het bestaan van SGRZ, een garantiefonds voor de zakelijke markt dat vanaf 2018 de garantievoorziening aan organisaties overneemt. Op www.sgrz.nl vindt u meer informatie over dit nieuwe garantiefonds.

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op met onze verzekeringsadviseur Meeùs.

De documenten voor het afsluiten van een reisverzekering voor afdelingen:
Aanvraagformulier reisverzekering KBO-PCOB afdelingen
Dekkingsoverzicht reisverzekering KBO-PCOB afdelingen