Plustival in gemeente Westland

De Seniorenraad Westland organiseert ieder jaar een Plustival voor senioren, dit jaar met het thema “wonen”. De KBO-PCOB-afdelingen hebben een kraam ingericht met een KBO-PCOB-woonwensboom, magazines en dergelijke. De banner met de speerpunten van de KBO-PCOB sierde het geheel.

Plustival Westland
Gerard Langerak (voorzitter van de Westlandse PCOB afdelingen) en Rieneke Bruin (Regiocoördinator PCOB DWO) bij de kraam

Door het onderwerp ‘eenzaamheid’ en ‘goede buren’ te koppelen aan wonen zijn er leuke gesprekken gevoerd met de bezoekers. Zij konden hun woonwensen en reacties over eenzaamheid op een kaartje schrijven en in de woonwensboom hangen. De uitkomst van de wensen en suggesties zal met de seniorenraad gedeeld worden, om daarna gezamenlijk de uitkomsten onder de aandacht van de verantwoordelijke gemeenteraadsleden te brengen.

> Zie ook lokale belangenbehartiging in de Academie