PCOB Rotterdam ontvangt landelijke subsidie sociaal en mentaal welzijn

PCOB Rotterdam realiseert in verschillende wijken mooie eigen programma’s en organiseert onder andere goed bezochte themabijeenkomsten voor het project ‘Zin in het leven’. Met goede gesprekken tijdens een koffieochtend of lunch in enkele seniorencomplexen in de stad.

Deze zomer ontving de afdeling een eenmalige subsidie waardoor de activiteiten in één wijk uitgebreid kunnen worden en nóg meer mensen worden bereikt. De subsidie is bedoeld voor activiteiten op het gebied van sociaal en mentaal welzijn en komt – via de gemeente – uit een incidenteel landelijk steunpakket van het ministerie van VWS. Normaal kom je daar als afdeling alleen niet snel voor in aanmerking. Dat PCOB Rotterdam hier toch gebruik van kan maken, komt door de samenwerking met andere organisaties. En doordat de afdeling aan de gemeente Rotterdam kan laten zien dat ze iets betekent voor alle (senioren) burgers in Rotterdam.

Voor de komende periode staan ook nieuwe themamiddagen op het programma met onderwerpen die interessant zijn voor niet-leden, met name ook voor allochtone ouderen. De behoefte aan elkaar ontmoeten is groot, zowel onder leden als daarbuiten. Dat merkt de afdeling onder andere aan het toenemend aantal bezoekers van het inloophuis waarmee ze samenwerkt. De toegekende subsidie maakt het mogelijk om aan een grotere groep meer te kunnen bieden. PCOB Rotterdam laat zien dat het loont om, samen met bijvoorbeeld de kerken of de lokale coalitie tegen eenzaamheid, goede contacten te hebben met de gemeente. En om aan te geven dat je als ouderenvereniging dé partij bent om mede invulling te geven aan deze extra subsidiegelden.

Informeer ook eens bij uw gemeente naar de mogelijkheden!