PCOB-afdeling bekostigt jaarlijkse reis met Premieplan

Toen bestuurslid Klaas de Weerd van PCOB-afdeling Ruinerwold/Koekange over het Premieplan hoorde, organiseerde hij een jaarlijkse geldinzamelingsactie. Vervolgens vroeg hij bij het Premieplan een verdubbeling van de opbrengsten aan. Zo kon de afdeling vier jaar lang haar jaarlijkse reisje goedkoop aanbieden.

‘We gaven altijd zo’n tien of twaalf niet-leden de gelegenheid om mee te gaan met ons reisje’, zegt Klaas de Weerd. ‘Zo konden mensen die niet zo snel zomaar weg kunnen, toch goedkoop een dagje uit.’ Het is precies volgens de gedachte achter het Premieplan, namelijk: met of door een lokale geldinzamelingsactie zoveel mogelijk ouderen bereiken.

Verdubbelde opbrengst

Klaas de Weerd hoorde in 2012 via de afdeling Westerbork van het Premieplan. Hij diende meteen een aanvraag in. ‘Dat eerste jaar was ik te laat, maar vanaf 2013 heeft het Premieplan de opbrengst van onze inzamelingsactie vier jaar op rij verdubbeld.’
Wat de afdeling daarvoor moest doen? ‘De middenstanders in Koekange organiseren jaarlijks een braderie, wij huurden er een standje met het doel om geld op te halen voor ons jaarlijkse dagje uit. Het hele jaar door verzamelden we prijzen, die vaak door de leden werden ingebracht. Op de braderie verkochten we lootjes, konden mensen sjoelen, ballen gooien of draaien aan het rad van avontuur.’ Klaas de Weerd was zelf de ‘motor achter het geheel’. Hij vertelt er enthousiast over: ‘In het begin hadden we drie prijzen voor iedere vijf loten, op het laatst zat op ieder lot een prijs!’

En als het over de opbrengst gaat, pakt hij zijn administratie erbij. Hij somt feilloos op welke bedragen de braderie opbracht. ‘In het eerste jaar al 373 euro. Met die opbrengst én door de verdubbeling van het Premieplan, konden we onze reisjes mooi goedkoop aanbieden.’

Eenvoudig aanvragen

Tegenwoordig kan de aanvraag bij het Premieplan via het internet worden ingediend. De eerste jaren had Klaas de Weerd dat echter nog ‘niet zo goed in de vingers’, zegt hij. ‘Vanuit het verenigingsbureau kreeg ik dan de aanvraagformulieren opgestuurd. Ik vulde in welke actie we hadden gedaan, wat de opbrengst was en wat we met het geld wilden doen. Dat stuurde ik vervolgens terug.’ Het kwam altijd goed.

Dit jaar is het er niet van gekomen om een aanvraag in te dienen. Het afdelingsbestuur bestond alleen nog uit een voorzitter en Klaas de Weerd zelf, maar door ziekte lukte het hem niet. Jammer, vindt hij. Vanaf januari gaat zijn afdeling verder met Ruinerwold, als afdeling De Wolden. Dan houden zijn bestuurlijke taken op. ‘Ik ben 86. Ik had er een mooie bezigheid aan, maar nu wil ik niet meer verplicht vergaderen en het voortouw nemen.’ Uiteraard heeft hij het bestuur van afdeling De Wolden al wel geattendeerd op het Premieplan. En vanuit zijn rol als adviserend lid van de afdeling, staat hij natuurlijk wél open voor vragen.

Tekst: Anita Harte
Dit artikel verscheen eerder in het PCOB-katern in het ledenmagazine (december/januari 2017/2018)