Oplossing vergoeding spoedzorg in regio Eemland na overleg tussen KBO-PCOB, KBO Utrecht en KBO afdeling Amersfoort met Zilveren Kruis

Inwoners van de regio Eemland krijgen vanaf 1 januari 2021 bij spoedzorg hun medicijnen thuisbezorgd. Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid hebben hierover namens alle zorgverzekeraars in Nederland afspraken gemaakt.

Spoedzorg in Eemland gegarandeerd

Tot en met eind 2020 kunnen inwoners hun spoedmedicatie ’s nachts, ’s avonds en in het weekend nog (laten) ophalen bij Dienstapotheek Eemland. Vanaf 1 januari 2021 zijn met een andere partij afspraken gemaakt, waarbij de medicijnen thuis worden bezorgd. Mensen kunnen dan na een bezoek aan de huisartsenpost of spoedeisende hulp meteen naar huis en hoeven niet meer op hun medicijnen te wachten terwijl ze ziek zijn. Apothekers, huisartsen en andere betrokkenen in de regio worden binnenkort geïnformeerd over de exacte werkwijze vanaf 2021.

Afspraak spoedzorg geldt voor alle inwoners, ongeacht waar men verzekerd is

In Nederland bestaan in diverse regio’s zogeheten dienstapotheken. Dit is een apotheek waar mensen buiten de normale openingstijden bij spoed medicijnen kunnen (laten) ophalen. Net als andere spoedzorg in Nederland vindt er geen concurrentie plaats. De dienstapotheek maakt een afspraak met twee zorgverzekeraars in de regio. Deze geldt voor alle verzekerden van alle zorgverzekeraars in de regio.