Ouderenmishandeling

Ieder jaar worden naar schatting 170.000 senioren slachtoffer van een vorm van ouderenmishandeling. Vrijwilligers gaan zorgvuldig met (vermoedens van) ouderenmishandeling om. Ze kunnen signaleren, luisteren en raad geven.

Meldpunt Huiselijk Geweld

Heeft u te maken met ouderenmishandeling, of een vermoeden van mishandeling? Blijf er niet mee zitten. Bel gratis en anoniem met het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld: 0800 – 2000. Het telefoonnummer is afgeschermd en komt niet op uw telefoonrekening terecht. Het nummer is er ook voor een ‘niet pluis’-gevoel, zonder concrete aanwijzingen of harde bewijzen.

Vaak is ouderenmishandeling het gevolg van ontspoorde zorg. Opzettelijke mishandeling komt ook voor. Angst, schaamte en afhankelijkheid belemmeren senioren meestal om mishandeling kenbaar te maken.

Vormen van ouderenmishandeling

Er zijn verschillende vormen van ouderenmishandeling, zoals lichamelijk geweld, psychische mishandeling (treiteren, dreigen en schelden), verwaarlozing en financieel misbruik. Bij dit laatste valt te denken aan diefstal, aan verkoop of gebruik van eigendommen zonder toestemming en aan afpersing en gedwongen testamentverandering. Stuk voor stuk verschrikkelijke zaken.

Betrokken vrijwilligers

Ouderenadviseurs en veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB kunnen helpen bij het signaleren van ouderenmishandeling en kunnen adviseren bij (vermoedens) van mishandeling. Zij komen bij senioren thuis en gaan zorgvuldig met de problematiek om. Juist deze betrokken vrijwilligers wil KBO-PCOB nog beter ondersteunen, zodat zij de signalen van ouderenmishandeling nog beter kunnen herkennen en weten wat ze moeten doen. Want dan kan er al veel voorkomen worden.

Zelf aan de slag

Om goed te kunnen handelen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling kunnen vrijwilligers zich voorbereiden. Zij ontvangen (bij)scholing via het verenigingsbureau. Verder zijn er verschillende handige materialen voor vrijwilligers die te maken hebben met dit thema.

  • Gebruik eenvoudig de kant-en-klare praktische materialen uit de toolkit Veilig Thuis. De overheid stelde deze uitgebreide toolkit samen.
  • Leer meer over ouderenmishandeling(signaleren): bekijk de video en lees de achtergrondinformatie.
< Terug naar Academie