Ouderenadviseurs in Zuid-Holland ronden met succes opleiding af

In de vernieuwde raadzaal van het gemeentehuis in Hillegom stond donderdag 17 januari iedereen te stralen. Zestien cursisten van KBO-PCOB-afdelingen uit alle gemeenten van de streek, de drie docenten, Hans Melief als vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland en de wethouders Fred van Trigt van gastheer Hillegom, Jolanda Langeveld van Lisse en Arno van Kempen namens Teylingen. “Wie had dat een jaar geleden gedacht dat we hier zo chic bij elkaar zouden zitten om de eerste regionale cursus ouderenadvisering af te ronden én de certificaten uit te reiken.”

Het is nog even wachten op wethouder Dennis Salman van Noordwijk, die het volgens de organisatie zonder tegenbericht laat afweten, maar verder zijn alle ingrediënten aanwezig om in het alcoholvrije gemeentehuis een feestje te bouwen. Initiator en organisator Hans Hoogenbosch uit Lisse zit op zijn spreekstoel en komt superlatieven tekort om de geslaagde pilot te onderbouwen en vertelt trots dat de provincie Zuid-Holland de cursus verder zal uitrollen met als wens om het uiteindelijk landelijk te laten draaien. “Lang geleden trof ik op de Loesje-kalender de volgende spreuk aan: ‘Samenleving, dat werkt alleen als je het letterlijk neemt’ en zo is dat. Het past dan ook prima bij de samenstelling van dit gezelschap: mensen uit gemeenten, van welzijnsinstellingen, ouderenbonden, belangenbehartigers en nu ook de ouderenadviseurs. Al spreken we tegenwoordig liever van senioren.”

Hoogenbosch kijkt even in het rond en vraagt of iedereen het nog kan volgen. “Er is heel veel overleg aan vooraf gegaan en ook de cursisten konden aan de vak en de overvolle lessen nog net volgen alleen met een broodje in de hand. De regio wilde dan ook dit eerste pilotproject van Nederland met inderdaad verkennende en experimentele elementen heel overtuigd gaan uitvoeren. Aanvankelijk spraken bij van Ledenadviseurs Wonen Welzijn en Zorg en alleen bedoeld voor leden, maar intussen is besloten dat de diensten ook aan niet-leden worden verleend. Met de welzijnsorganisaties is intussen overleg om de vrijwilliger adviseurs een plekje te geven in hun organisaties om te helpen bij alle problematiek rondom zelfstandig wonen, eigen kracht, eenzaamheid, belastingen en veel meer. Maar nu eerst het feestje.”

Van Trigt reikt de certificaten uit en spreekt wat mooie woorden. “Wat ontzettend waardevol wat jullie hebben gedaan en het is een mooie aanvulling op het werk door de gemeenten. Laat het netwerk rondom het ouderenwerk, sorry ik bedoel het seniorenwerk, nu maar steeds meer sluiten.” Cursist Lia van Westen komt tot slot met een bloemlezing. “We zijn nu zelf die ouderen, maar eigenlijk nog een beetje te jong om nu al af te sluiten. Ook het laatste ‘ritje’ als senior wil ik waardevol maken en de tijd die rest zinvol invullen. Het is gewoon prachtig om te doen: vrijwillig ouderenwerk.” Binnen de KBO-bolwerken in de Bollenstreek worden vanaf deze week plannen uitgewerkt om de kersverse adviseurs te koppelen aan cliënten. “En nu moeten we het waar gaan maken”, besluit een tevreden cursist.

Met toestemming van auteur/fotograaf Erwin Brandt overgenomen uit Teylinger Nieuwsblad van woensdag 23 januari.