Ouderenadvisering

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid, financiën en vervoer. De ouderenadviseur staat senioren met raad en daad bij. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding. Leer en lees meer.

Mede dankzij ouderenadviseurs kunnen senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. Ouderenadviseurs werken op vrijwillige basis en zijn niet in dienst van de gemeente of een welzijnsorganisatie. Zij bieden zelfstandig, onafhankelijk én gratis advies aan alle senioren. Iemand hoeft geen lid van KBO of PCOB te zijn om een beroep te doen op de ouderenadviseur.

Tijd en aandacht

De hulp van de ouderenadviseur is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan iemand besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen kan de ouderenadviseur weer terugvallen op de beroepskrachten.

Geschoolde vrijwilligers

Ouderenadviseurs van KBO-PCOB hebben veel affiniteit met de zorg en zijn goed op de hoogte van de diverse vragen en problemen rond zorg, welzijn, veiligheid, vervoer of financiën. Zij hebben hiervoor de speciale training Ouderenadviseur gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing. In het hele land zijn ruim 500 ouderenadviseurs van KBO-PCOB actief.

Wilt u ook de scholing voor ouderenadviseurs volgen? U kunt de actuele scholingen vinden in de Agenda van de Academie. Of u kunt contact opnemen met Marja Berendsen via marja.berendsen@kbo-pcob.nl

De ouderenadviseur weet raad

Enkele voorbeelden van vragen waarbij de ouderenadviseur kan helpen:

 • Zijn er sociale activiteiten in mijn buurt?
 • Hoe kan ik nieuwe contacten leggen?
 • Kom ik in aanmerking voor een traplift?
 • Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente?
 • Ik weet niet meer goed raad met mijn administratie. Wat kan ik hieraan doen?
 • Binnenkort komt de gemeente langs voor een keukentafelgesprek. Hoe kan ik mij het best voorbereiden?
 • Hoe werkt het regionaal taxivervoer en krijg ik de kosten vergoed?

Zelf aan de slag

Ouderenadviseurs (en andere geïnteresseerde vrijwilligers) vinden hieronder leerzame informatie en handige materialen.

 • Bent u al actief als ouderenadviseur of wilt u verder aan de slag in uw gemeente met ouderenadvisering? Het stappenplan voor regionale ouderenadvisering kan u hierin verder ondersteunen. U vindt het stappenplan onder het kopje Training en instructie.
 • Meer achtergrondinformatie over onder meer de benadering Positieve Gezondheid binnen ouderenadvisering vindt u onder het kopje Achtergrondinformatie.
 • Laat u inspireren door goede voorbeelden van collega-ouderenadviseurs.
 • Binnen de opleiding tot ouderenadviseur is het Handboek Ouderenadvisering een belangrijk middel. Als u al ouderenadviseur bent, dan heeft u toegang tot dit handboek via www.adviesvoorouderen.nl van KBO-PCOB. Heeft u geen toegang en bent u wel ouderenadviseur of volgt u de training ouderenadvisering? Neem dan contact op met Marja Berendsen via marja.berendsen@kbo-pcob.nl
< Terug naar Academie