Lokale belangenbehartiging algemeen

Door middel van belangenbehartiging, bijvoorbeeld lobby bij de gemeente of provincie, kunt u zelf invloed uitoefenen op lokale regels en afspraken. Vrijwilligers van KBO-PCOB kunnen op allerlei manieren hun invloed aanwenden om te komen tot seniorvriendelijk lokaal beleid. Het verenigingsbureau ondersteunt deze lokale belangenbehartiging door vrijwilligers op verschillende manieren.

Lokale belangenbehartiging biedt veel kansen om beleid op een positieve manier te beïnvloeden. Vrijwilligers van KBO-PCOB kunnen in hun eigen stad of dorp opkomen voor de belangen van senioren. Nu de gemeente meer en meer verantwoordelijk is voor ondersteuning van inwoners, is dat meer dan ooit van belang.

Mogelijke resultaten lokale lobby

Wat kan lokale belangenbehartiging, de lobby, opleveren? De opbrengst van uw inspanningen kan heel divers zijn, denk bijvoorbeeld aan: financiële ondersteuning; invloed op inhoudelijk beleid; integraal beleid voor plaatselijke vrijwilligerswerk; naamsbekendheid; continuïteit; aansluiting bij andere initiatieven in de gemeente; erkenning als gesprekspartner. De lokale belangenbehartiging is dus van grote waarde en kan bijdragen aan een steeds seniorvriendelijker beleid.

Signalen van lokaal naar landelijk

Houdt u zich bezig met belangenbehartiging op lokaal niveau, dan pikt u vaak allerlei signalen op. Senioren laten weten wat zij belangrijk vinden of u ziet knelpunten in hulpverlening of regelgeving voor ouderen. Deze belangrijke signalen vormen samen met onder meer de uitkomsten van het seniorenpanel belangrijke input. Het verenigingsbureau bundelt al deze informatie en spreekt zo namens een kwart miljoen senioren in de landelijke belangenbehartiging. Zo kunnen lokale belangenbehartigers de stem van senioren in hun gemeente zijn en zo ook wezenlijk bijdragen aan seniorvriendelijk beleid op landelijk niveau.

Landelijke belangenbehartiging

Een van de belangrijke taken van het verenigingsbureau van KBO-PCOB is de landelijke belangenbehartiging voor senioren. We zetten ons in voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. We bereiken mooie resultaten op de speerpunten Zorg & Welzijn, Koopkracht, Digitalisering, Veiligheid en Zingeving. In politiek Den Haag laten we de stem en ervaringen van senioren klinken. We brengen allerlei thema’s voor het voetlicht bij Kamerleden en beleidsmakers en benoemen wat nodig is. We denken mee in campagnes en nemen de betrokkenheid en ervaringen van senioren mee in beleid. Veel onderwerpen staan niet op zichzelf; we koppelen ze ook aan andere relevante thema’s op de politieke agenda. Verder werken we samen. Dat doen we binnen onze vereniging, en ook daarbuiten. Bijvoorbeeld binnen het Zilveren Pact en Coalitie Erbij.

Zelf aan de slag

Lobbyen, is dus het devies. Maar hoe doe je dat precies? U kunt gebruikmaken van een divers pakket aan ondersteunende middelen en trainingen. Enkele voorbeelden:

  • Download een toolkit (pakket met tips en materialen). Er zijn algemene toolkits en toolkits afgestemd op specifieke gelegenheden, zoals bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen. U vindt de toolkits onder het kopje Praktisch.
  • Volg een training voor (aspirant) lokale belangenbehartigers.
  • Laat u inspireren en motiveren door de goede voorbeelden van andere vrijwilligers van afdelingen van KBO en PCOB.
  • Vergroot uw kennis van thema’s die belangrijk zijn voor senioren en lees achtergrondartikelen en nieuwsberichten
< Terug naar Academie