Lokaal lobbysucces

In heel het land worden door vrijwilligers van KBO- en PCOB-afdelingen met veel enthousiasme en inzet allerlei leuke, interessante en bijzondere acties bedacht en uitgevoerd. Deze initiatieven kunnen inspirerend zijn voor andere afdelingen of zelfs een mooi voorbeeld om te volgen. Daarom zet KBO-PCOB regelmatig een vrijwilliger of afdeling in het zonnetje. Deze keer KBO IJsselstein, Lopik en omstreken. Deze afdeling maakt zich hard voor méér seniorenwoningen en de ideeën hiervoor landden zowel bij de politiek als in de pers.

Kees Duijvelaar, voorzitter van KBO IJsselstein, Lopik en omstreken. Is de woningnood hoog in uw gemeente?
“Dat kun je wel zeggen. De woningmarkt zit helemaal op slot. Betaalbare seniorenwoningen zijn schaars. Nu zijn er algemene bouwplannen in IJsselstein, maar als er dan toch gebouwd wordt, dan is ons pleidooi om te beginnen met bouwen voor senioren. Als er iets meer doorstroming komt dan komt er ook weer wat meer ruimte vrij voor starters en gezinnen.”

Behalve dat uw afdeling lobbyt voor meer seniorenwoningen, heeft u ook al een heel plan hiervoor klaar…?
“Wij hebben anderhalf jaar geleden onze petitie ‘Senioren: Wonen, Zorg, Welzijn, Mobiliteit’ aan de gemeentebesturen in Lopik en IJsselstein aangeboden. Daarin staat aan welke criteria woningen en woonomgeving van senioren moeten voldoen. Zorg en welzijn zijn belangrijk en voorzieningen moeten op redelijke afstand te vinden zijn. Maar ook openbaar vervoer is een belangrijk punt. Hier zijn bouwlocaties toch al schaars, zeker als je met de specifieke wensen van senioren rekening wilt houden. Dan springt één centraal gelegen locatie er echt bovenuit, en daar hebben wij een voorstel voor gedaan”.

Jullie zijn dus goed beslagen ten ijs gekomen. Hoe pak je zoiets aan, als je het goed wilt doen?
“Onze petitie is hierin heel belangrijk geweest. Met dit stuk konden we de boer op richting politiek, maar we hebben er ook de pers mee opgezocht, zo heeft onder meer RTV Utrecht er aandacht aan besteed. En die deuren gingen open. Politieke partijen kunnen niet om senioren heen. We zijn een te grote groep, dus electoraal belangrijk. Daarom willen ze naar ons luisteren, zeker als je een goed verhaal hebt. En dat hebben wij. Onze petitie is in de raadscommissies van de gemeente IJsselstein door alle partijen goed ontvangen en ook het college van B&W van de gemeente IJsselstein heeft er goed naar geluisterd.”

En nu, afwachten maar?
“De positieve reacties stemmen ons hoopvol. We realiseren ons dat het gemeentebestuur ook voor andere uitdagingen staat. Maar we zijn en blijven positief-kritisch met elkaar in gesprek. Over seniorenhuisvesting, maar ook over andere zaken.”

Voor KBO- en PCOB-afdelingen die dit ook willen doen, nog tips?
“Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maak bijvoorbeeld gebruik van onze petitie: de basis staat er, pas ‘m aan op de lokale wensen en problematiek en dan heb je, volgens mij, een goed stuk waar je verder mee kan. Zoek er de plaatselijke media mee op; leg het voor aan de plaatselijke politieke partijen en de verantwoordelijke wethouder(s) en bepleit dat dit onderwerp in de gemeente besproken wordt. Ons heeft het in ieder geval enorm geholpen om zo de belangen van senioren op de agenda te zetten; dat heeft best wel wat energie gekost maar je krijgt er nog meer energie voor terug. En daar doen we het voor.”