Lobbyen tijdens de verkiezingscampagne

In deze speciale online workshop voor lokale belangenbehartigers geven we u instrumenten in handen om effectief invloed uit te oefenen tijdens de campagnes voor de lokale verkiezingen. Hier liggen kansen voor u als belangenbehartiger om de stem van senioren te laten horen. Maar het vraagt wel om proactief en slim schakelen met de middelen en instrumenten die u hebt. Hoe zet u uw communicatiekracht in? Hoe maakt u uw achterban zichtbaar? Wat is de rol van de (lokale) media? En is het niet altijd tijd voor campagne voeren? Als u antwoord op deze en andere vragen wilt meld u dan aan voor de workshop, die gegeven zal worden via MS Teams.

De workshop wordt 2 keer gegeven.

Op dinsdag 15 februari als een middagsessie, van 13.00-14.00 uur
Op woensdag 16 februari in een avondsessie van 19.00-20.00 uur.

workshop lobbyen gemeenteraadsverkiezingen

Aanmelden voor deelname workshop lobbyen
Naam
Keuze deelname op: