Ledenraadpleging – digitale pensioenbijeenkomst

De sociale partners hebben het pensioenakkoord dat zij in juni 2019 sloten uitgewerkt in een nieuw pensioencontract. De rekenrente verdwijnt en het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Gepensioneerd of werkend: voor iedereen verandert er veel.

Wat vindt u van die veranderingen? Bent u er blij mee, of juist niet? Of heeft u vooral veel vragen? Als echte ledenorganisatie willen we namelijk graag weten hoe onze leden denken over dit nieuwe pensioencontract.

Brede ledenraadpleging

De brede ledenraadpleging bestaat uit een digitale vragenlijst en een digitale pensioenbijeenkomst. KBO-PCOB gaat graag met u in gesprek tijdens de digitale pensioenbijeenkomst, dit is een soort webinar.

  • Digitale pensioenbijeenkomst

Op maandag 22 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur is er een digitale pensioenbijeenkomst. U kunt daaraan meedoen door u vooraf aan te melden.

Klik hier om u aan te melden.

  • Vragenlijst

We zouden het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst invult, dit kan tot en met zaterdag 20 juni as.

De link naar de vragenlijst vindt u hier.

Alle reacties die we ontvangen tijdens de digitale bijeenkomst en de signalen uit de vragenlijst nemen we mee in onze standpuntbepaling. Uw inbreng is van harte welkom!