Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis stopt, vraag lokaal aandacht voor kwaliteitscriteria

Goede seniorvriendelijke ziekenhuiszorg is een van de speerpunten van KBO-PCOB. Daartoe riepen we in 2013 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis in het leven, dat we in 2013, 2015 en 2017 uitreikten aan ziekenhuizen. Helaas stopt het keurmerk vanaf 2019. Bent u lid van de cliëntenraad van een ziekenhuis? Dan vragen we u de kwaliteitsaspecten ook bij uw ziekenhuis onder de aandacht te brengen.

Veel ouderen komen zieker het ziekenhuis uit dan zij worden opgenomen. Om ziekenhuizen te stimuleren de zorg aan te passen aan ouderen lanceerde KBO-PCOB in 2013 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Recent hebben wij ziekenhuizen gevraagd of zij opnieuw willen meewerken aan een onderzoek hierover. Om het onderzoek en terugkoppeling aan ziekenhuizen goed te kunnen verrichten is een bepaalde kritische massa nodig. Na een negatief advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben veel ziekenhuizen echter besloten niet mee te doen. De NVZ adviseerde negatief vanwege de kosten die KBO-PCOB voor het eerst in rekening moest brengen voor het onderzoek. Ook vanwege de administratieve lastendruk, die we al aanzienlijk hadden verminderd, viel het advies negatief uit. KBO-PCOB gaat hierover in gesprek met de NVZ. Het betekent tot onze grote spijt dat het onderzoek van het keurmerk vanaf 2019 helaas stopt.

Geactualiseerde kwaliteitscriteria

KBO-PCOB gaat desalniettemin door met de strijd voor goede ziekenhuiszorg. De kwaliteitsaspecten die KBO-PCOB samen met senioren heeft opgesteld zijn jarenlang een goede stimulans gebleken voor ziekenhuizen om zorg en dienstverlening af te stemmen op wensen en behoeften van ouderen met verschillende aandoeningen. Recent zijn de criteria in samenspraak met medici in de ouderenzorg geactualiseerd. Belangrijke thema’s die zijn aangegeven zijn: samen beslissen over behandelbeleid, continuïteit van zorg, veilig medicijngebruik en de inzet van één aanspreekpunt voor ouderen en mantelzorgers.

We willen graag dat goede seniorvriendelijke zorg geborgd wordt. In onze landelijke belangenbehartiging vragen we hiervoor aandacht bij politiek en andere betrokken partijen. Lokaal kunt u dit ook doen, bijvoorbeeld als u lid bent van de cliëntenraad van een ziekenhuis. Gebruik daarvoor het document met kwaliteitscriteria als hulpmiddel. U kunt dit via onderstaande link downloaden.

> Gebruik de kwaliteitscriteria voor seniorvriendelijke zorg in de lokale belangenbehartiging