KBO-PCOB Nieuwe Stijl

Als u al wat langer lid bent van onze verenigingen, herinnert u zich vast nog wel dat er plannen zijn gemaakt voor KBO-PCOB Vernieuwt. De gedachte hierachter was dat de Unie KBO en de PCOB over zouden gaan tot een juridische fusie. Nu, een paar jaar later, is besloten een juridische fusie niet uit te voeren. Daarom is door de ledenraden van beide verenigingen besloten om de samenwerking voort te zetten onder de titel KBO-PCOB Nieuwe Stijl.

De centrale vraag is natuurlijk: wat gaat dit allemaal betekenen voor u als lid van een afdeling ? De provinciale KBO-bonden en de regioconsulenten en regio-coördinatoren van de PCOB én het verenigingsbureau gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier kan gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring in het hele land. Daarmee kunnen alle afdelingen hun voordeel doen. Het zal ook makkelijker worden voor plaatselijke afdelingen van Unie KBO en PCOB om intensief samen te werken.  De vijf speerpunten (koopkracht; wonen, welzijn en zorg; veiligheid; digitalisering; zingeving) blijven gewoon bestaan. En natuurlijk blijft KBO-PCOB landelijk uw belangen behartigen, zoals het pensioenakkoord, de vaccinatiecampagne, Code Zwart enzovoort.

Onder de vlag van KBO-PCOB Nieuwe Stijl worden dus veel plannen uitgewerkt, op verschillende niveaus in de verenigingen. Maar uiteindelijk draait alles om u, om de leden, om de afdelingen, om de beide verenigingen.

De ledenraden, besturen en directie van beide verenigingen én het verenigingsbureau gaan de komende maanden heel hard werken om KBO-PCOB Nieuwe Stijl tot een succes te maken. We hopen natuurlijk dat u heel blij zult zijn met het resultaat. Als u een goed voorstel of een vraag heeft, horen we dat graag. U kunt dan bellen of mailen met de ledenservice (030 – 3 400 600 of secretariaat@kbo-pcob.nl).

Lees hier de uitgebreide brief Transitie KBO-PCOB Nieuwe stijl