KBO-PCOB erkend als Gratis VOG-organisatie

Sinds kort kunnen organisaties met vrijwilligers die werken met een kwetsbare doelgroep in aanmerking komen voor de regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Alleen organisaties die over een samenhangend selectie- en preventiebeleid beschikken komen daarvoor in aanmerking.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het vrijwilligersbeleid van KBO-PCOB beoordeeld en bij besluit van 15 mei KBO-PCOB toegelaten tot deze regeling. Daarmee is KBO-PCOB erkend als Gratis VOG-organisatie.

Afdelingen kunnen meeliften op deze erkenning. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Ilse van Zeewijk Vink van het KBO-PCOB verenigingsbureau. Dit kan via e-mail: ilse.vanzeewijkvink@kbo-pcob.nl