KBO Overijssel nam voortouw bij voorlichting Financieel wijzer

‘De ontwikkelingen gaan snel. Nu bankieren we op onze smartphone, maar nog niet zo lang geleden dachten we daar überhaupt niet mee te gaan bellen’, zegt Gerry Vrielink, beleidsmedewerker KBO Overijssel. Al die veranderingen betekenen ook iets voor ouderen. ‘Goede financiële educatie is daarom belangrijk. We doen daar ook al veel aan, maar de voorlichting ‘Financieel wijzer’ is weer een andere manier om er nog eens extra aandacht aan te geven.’

Logisch dus dat Gerry enthousiast reageerde op het aanbod om samen met ABN AMRO de voorlichting Financieel wijzer als een soort proef te organiseren. Gerry deed de algehele organisatie, de bank ontwikkelde de presentatie.

Bewust met digitale verandering omgaan

‘We hebben uiteindelijk drie bijeenkomsten gehad. Twee met belastinginvullers en een met afdelingsbesturen en ouderenadviseurs. In totaal hadden we zo’n 160 mensen.’ Waardevolle bijeenkomsten, volgens Gerry. ‘Dat was ook wat ik van de deelnemers hoorde. Een deel van de informatie was misschien al wel bekend, maar het gaat er vooral om dat men zich ervan bewust wordt hoe ouderen met de digitale veranderingen omgaan. En waar ze hulp bij kunnen krijgen. Soms geeft iemand bijvoorbeeld heel gemakkelijk zijn DigiD af aan een belastinginvuller. Wat doe je dan? Benoem je het of neem je het als vanzelfsprekend aan?’

Kritisch blijven

Zelf realiseerde Gerry zich vooral nog weer eens dat ze altijd kritisch moet blijven als het om digitalisering gaat. ‘Het ging bijvoorbeeld uitgebreid over het Tikkie (digitaal betaalverzoek) en over hoe veilig dat was. Maar een week later was in het nieuws dat dat toch niet altijd zo is…’

Ouderen voor ouderen

Wat Gerry betreft nemen de afdelingen de voorlichting komend seizoen op in hun programma. ‘We zijn in Overijssel erg bezig met het organiseren van digitale activiteiten en dit sluit daar heel goed op aan.’ Afdelingen kunnen de presentatie dan zelf geven, maar de bank stelt ook oud-medewerkers beschikbaar die dat willen doen. ‘Dat vind ik zo mooi aan deze samenwerking, dat we gebruikmaken van elkaars kracht. Ouderen voor ouderen, net zoals wij dat doen bij KBO-PCOB.’

Bijeenkomst organiseren

Afdelingen van KBO en PCOB kunnen zelf een bijeenkomst rondom dit thema organiseren. Om de organisatie van zo’n bijeenkomst ‘Financieel wijzer’ zo makkelijk mogelijk te maken, ontwikkelden KBO-PCOB, KBO Overijssel en ABN AMRO een informatiepakket voor afdelingen. De praktische materialen in dit pakket helpen u bij het eenvoudig organiseren van een bijeenkomst. U vindt alle informatie en het informatiepakket op KBO-PCOB Academie.