Inspiratiedag: van en met elkaar leren over strijd tegen eenzaamheid

Voor tientallen geïnteresseerde lokale afdelingen organiseerde KBO-PCOB 4 april de Inspiratiedag Eén tegen eenzaamheid. Een actueel thema, waar veel belangstelling voor was. De dag bood veel informatie over het thema en de gelegenheid om goede voorbeelden te delen. Zo werd van en met elkaar geleerd over de strijd tegen eenzaamheid.

In de ochtend lichtte dr. Anja Machielse het onderwerp verder toe. Zij is filosoof en sociaal wetenschapper en onder meer actief in de wetenschappelijke adviescommissie “Een tegen eenzaamheid” van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Machielse ging onder meer in op de complexiteit van eenzaamheid, de verschillende factoren die eenzaamheid kunnen veroorzaken en het grotere risico op eenzaamheid voor ouderen door bijvoorbeeld het verlies van mensen dichtbij.

Goede voorbeelden en initiatieven

De dag stond ook in het teken van het delen van goede voorbeelden. Zo werd stilgestaan bij de inzet van de ouderenadviseur, het succes van de datingsite van KBO-PCOB en de lokale coalitie Zamenéén in Dronten, waarbij ook de lokale afdelingen van KBO en PCOB betrokken zijn. In kleinere groepen werd aan de hand van dialooggesprekken verder gepraat over onder meer de eigen ervaringen met eenzaamheid. Ook gingen deelnemers in gesprek over initiatieven en ideeën om eenzaamheid te verminderen. Kortom, een boeiende Inspiratiedag waarin van en met elkaar leren in de strijd tegen eenzaamheid centraal stond.

Ook meer weten over eenzaamheid en wat u er zelf tegen kunt doen? Kijk dan in ons dossier Eenzaamheid