In gesprek over laatste levensfase? Organiseer een dialoogbijeenkomst

Nadenken en praten over de laatste levensfase is niet gemakkelijk, maar voor velen belangrijk. Om meer ruimte en aandacht te geven aan de laatste fase van het leven organiseert KBO-PCOB onder meer dialooggesprekken. U kunt binnen uw afdeling ook dialooggesprekken organiseren. De ervaring leert dat deze methode echt helpt om over een belangrijk onderwerp als het levenseinde te praten.

De laatste levensfase, het levenseinde. Veel van ons zijn er in gedachten mee bezig. Maar dat betekent niet dat we er altijd gemakkelijk over praten. We duwen het van ons af of schuiven het voor ons uit, omdat we het ‘te moeilijk’ vinden of ‘nog zover weg’. Toch blijkt dat veel mensen behoefte hebben aan gesprekken over hun wensen, angsten en vragen.

Dialooggesprekken

KBO-PCOB is onderdeel van de coalitie van Betekenis tot het Einde. De coalitie stimuleert mensen om meer ruimte en aandacht te geven aan de laatste fase van hun leven. Dat kan individueel of in groepen van maximaal acht mensen in de zogenoemde dialooggesprekken. Een dialoog betekent het delen van ervaringen, naar elkaar luisteren en samen verder komen. Vrijwillige gespreksleiders begeleiden deze dialooggesprekken. Hiervoor worden zij opgeleid en ondersteund door het verenigingsbureau van KBO-PCOB.

Wilt u meer informatie over het organiseren van een dialoogbijeenkomst? Neem dan contact op met projectassistent Marja Berendsen van KBO-PCOB via marja.berendsen@kbo-pcob.nl