Hoe afdelingen weer veilig kunnen opstarten

Het ministerie van VWS heeft een handreiking geschreven voor een veilige heropening van buurt-, dorps-, gemeenschapshuizen en wijkcentra. Deze handreiking is ook toepasbaar voor alle afdelingen van KBO en PCOB.

Na ruim een jaar, waarin er niet of nauwelijks bijeenkomsten konden plaatsvinden, kijken we er weer naar uit hoe dit op een verantwoorde manier kan. De handreiking van het ministerie schetst de kaders waarbinnen buurt- en gemeenschapshuizen hun deuren vanaf 5 juni kunnen openen.

In het kort:

  • Vanaf stap 3 (5 juni) van het openingsplan van het kabinet, mogen ook weer activiteiten georganiseerd worden die een minder besloten karakter kennen, mits de voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden.
  • Voor de openstelling geldt in principe dat de activiteiten gericht moeten zijn op de kerntaak van de voorziening, namelijk de sociaal-maatschappelijke gemeenschapsfunctie. Dat zijn ook activiteiten die georganiseerd worden door onze afdelingen, ook al vinden die elders plaats dan in buurt- of dorpshuizen.
  • Activiteiten zoals een koffie-uurtje (bijvoorbeeld voor eenzame ouderen uit de buurt) zijn, zeker voor mensen die de afgelopen tijd door corona vereenzaamden, extra nodig om weer te organiseren. Laagdrempeligheid kan daarbij helpen. Daarom is het fijn dat vooraf aanmelden/ reserveren voor inloopactiviteiten niet verplicht is. Wel gelden er regels met betrekking tot registratie (in ieder geval “reserveren aan de deur”). Let op, bij andere soorten activiteiten, zoals een bijeenkomst, is vooraf reserveren wel weer verplicht.

De basisregels blijven gelden: Was vaak uw handen, houd anderhalve meter afstand en blijf bij klachten thuis en laat u testen.

Lees hier de volledige handreiking (pdf).