Handreiking samen aan de slag voor kwetsbare ouderen

In de afgelopen weken is er veel gebeurd met betrekking tot de coronacrisis en de positie van kwetsbare senioren. Vele duizenden senioren met een klein sociaal netwerk zitten nog onzichtbaar thuis. Het is belangrijk dat aan hun positie aandacht wordt besteed en dat zij de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Lokale afdelingen kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen. Zij kunnen bij hun gemeente aandringen op coördinatie om te zorgen dat niemand vergeten wordt. Dat past bij de gemeentelijke taakstelling op het gebied van vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.

De Nederlandse Vereniging van Klinisch Geriaters (NVKG) heeft daarnaast aan alle gemeenten een brief gestuurd en daarin gewezen op het belang van samenwerking met lokale seniorenorganisaties. Een aantal gemeenten zal lokale afdelingen daarom mogelijk benaderen om te bespreken wat de gemeente beter of extra kan doen. De handreiking die KBO-PCOB opgesteld heeft biedt een aantal suggesties voor onderwerpen die in het overleg met de gemeente kunnen worden aangekaart.

Handreiking Samen aan de slag voor kwetsbare senioren

Brief NVKG aan gemeenten

Brief aan VNG