Gronings Platform KBO-PCOB ondersteunt lokale afdelingen

Tientallen PCOB’ers en KBO’ers kwamen maandag 12 november samen tijdens een bijeenkomst van het ‘Platform KBO-PCOB’ provincie Groningen. Dit platform is een samenwerking van de KBO en de PCOB op provinciaal niveau met de bedoeling om samen te werken en de afdelingen van zowel KBO als PCOB te ondersteunen.

Het platform had Roel Vonk, hoogleraar Medische Voedingsleer aan de Faculteit Medische Wetenschappen van Rijksuniversiteit Groningen uitgenodigd om het onderwerp ‘eten, drinken, gezond ouder worden’ toe te lichten. De aanwezige leden van de afdelingsbesturen gingen hierover met elkaar in gesprek. Er waren zo’n honderd mensen aanwezig. De zaal was helemaal bezet met KBO’ers en PCOB’ers. Mooi om te zien!

Het provinciale platform is een mooi voorbeeld van samenwerking en ondersteuning van elkaar.