Gratis voor vrijwilligers: Verklaring Omtrent Gedrag

Bent u actief als vrijwilliger en heeft u voor uw taken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig? Of wilt u dit regelen voor de vrijwilligers in uw afdeling? Dan is er goed nieuws. Door inzet van KBO-PCOB is het sinds 1 november voor alle organisaties die werken met kwetsbare groepen mogelijk om in aanmerking te komen voor een gratis VOG. Handig voor bijvoorbeeld ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen!

De Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De verklaring wordt afgegeven voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tot voor kort was een gratis VOG alleen beschikbaar voor vrijwilligers van organisaties die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. KBO-PCOB heeft zich ingezet voor verbreding van de regeling naar alle organisaties die werken met kwetsbare mensen. Met succes: met ingang van 1 november is het voor alle organisaties die werken met kwetsbare groepen mogelijk om in aanmerking te komen voor een gratis VOG voor vrijwilligers die namens deze organisaties werkzaam zijn.

Ouderenadviseur en belastinginvulhulp

Onder de definitie kwetsbare groepen vallen ook kwetsbare ouderen en mensen in situaties die als kwetsbaar bestempeld kunnen worden. Voor KBO-PCOB voldoen bijvoorbeeld ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen aan die definitie. Afdelingen en provinciale KBO-bonden die dat willen kunnen voor deze en andere vrijwilligers dus een gratis VOG aanvragen. Dat biedt de zekerheid dat er in het verleden geen sprake is geweest van gedrag dat mogelijk een bezwaar vormt bij de inzet van een vrijwilliger.

Regels en verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor een gratis VOG moet een organisatie een zelfstandige rechtspersoon zijn en aan kunnen tonen over een actief preventie- en integriteitsbeleid te beschikken, met inbegrip van vrijwilligersovereenkomsten, gedragscode voor vrijwilligers en een klachtenprocedure. Ook dient de organisatie te beschikken over e-herkenning niveau 1. E-herkenning is een soort DigiD voor organisaties, u leest er op deze website meer over.

Hulp van verenigingsbureau

Het verenigingsbureau ontwikkelt momenteel materiaal dat afdelingen en provinciale KBO-bonden kunnen gebruiken als zij de gratis VOG willen aanvragen. Heeft u daar nu al vragen over, dan kunt u die richten aan Ilse van Zeewijk Vink: ilse.vanzeewijkvink@kbo-pcob.nl

> Lees meer informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag