Goed geregeld op reis met de afdeling

Veel KBO- en PCOB-afdelingen organiseren dagjes uit en reizen voor hun leden. Het zijn mooie gelegenheden om te ontspannen en contacten binnen de afdeling aan te halen. Om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer – en de organiserende afdeling zelf – leuke herinneringen overhoudt aan de reis is het belangrijk om sommige juridische zaken in de gaten te houden. We helpen u graag, zodat een leuke reis geen nare afloop kent.

Enkele tips voor afdelingen die reizen organiseren voor hun leden:

  • Als afdelingen reisjes organiseren kunnen ze gezien worden als reisorganisatie. Dat maakt dat een afdeling aansprakelijk wordt voor gemaakte fouten van de uitvoerder van de reis. Dit houdt in dat de afdeling niet te veel handelingen moet doen die bij een reisorganisatie horen. Denk aan het registreren van aanmeldingen voor de reis, betalingen ontvangen en verwerken of als gastheer/-vrouw optreden. Dit zijn handelingen waardoor de afdeling als reisorganisator wordt gezien. Het is verstandiger dat leden die mee willen zichzelf rechtstreeks aanmelden bij de echte reisorganisatie.
  • Wanneer u zaken doet met een reisorganisatie, ga dan na of deze organisatie aangesloten is bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisorganisaties). Dan kan, indien nodig, gebruik worden gemaakt van de geschillenregeling. Let op: dit geldt met name voor het boeken van pakketreizen. Kijk daarvoor niet alleen op de site van de betreffende reisorganisatie, maar zoek verder op de site van de ANVR en toets daar de naam van de reisorganisatie in.
  • Controleer of de reisorganisatie is aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) om nadelige gevolgen van eventuele financiële problemen van de reisorganisatie te voorkomen. Bij een faillissement van een reisorganisatie worden de gemaakte kosten betaald vanuit dit fonds. Ook hierbij geldt dat het nuttig is om dit niet alleen te checken op de site van de betreffende reisorganisatie, maar ook op de site van SGR.
    Vanaf 1 januari 2018 geeft SGR alleen nog garantie aan natuurlijke personen. Wij maken u attent op het bestaan van SGRZ, een garantiefonds voor de zakelijke markt dat vanaf 2018 de garantievoorziening aan organisaties overneemt. Op www.sgrz.nl vindt u meer informatie over dit nieuwe garantiefonds.

Heeft u nog vragen over het organiseren van afdelingsuitjes of -reizen? Of over de bijbehorende verzekeringen? Neem dan contact op met KBO-PCOB via tel. 030 – 3400 600 of secretariaat@kbo-pcob.nl We wensen uw afdeling een goede reis!