Gebruik de door senioren ontwikkelde ‘meetlat’ in gesprekken met gemeente en zorginstellingen

Wordt u, en worden andere (bestuurs)leden van uw afdeling, wel eens gevraagd om mee te denken over zorgprojecten, woningbouwprojecten, welzijnsbeleid? Zit u aan tafel met de gemeente of bij zorginstellingen om de stem van ouderen te laten horen? Gebruik dan het unieke toetsingskader ‘De meetlat van de ouderen’ om inbreng te leveren!

Wat vinden senioren belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelde een groep van 50 ouderen, waaronder leden van KBO-PCOB, een lijst met punten op die belangrijk zijn bij beter oud worden. Zij verdeelden de aandachtspunten over drie levensfases: ‘voorbereiden op de toekomst’, ‘zelfstandig wonen’ en ‘opname in het ziekenhuis’. Aandachtspunten zijn onder meer: Hoe blijven ouderen fysiek en mentaal actief? Op welke manier kunnen ouderen hun sociale contacten onderhouden? Aan welke criteria voldoet een seniorvriendelijke buurt? Wat is voor ouderen belangrijk als het gaat om opname in het ziekenhuis? Hoe kunnen ouderen zich voorbereiden op een ziekenhuisopname? Alle criteria samen vormen het toetsingskader.

Ook zijn bestaande projecten langs de opgestelde criteria, oftewel langs ‘De meetlat van de ouderen’ gelegd. In heel Nederland zijn er allerlei mooie projecten. Van het bezoeken van alle 75-plussers (o.a. in Rotterdam), tot beweegprojecten zoals Oefen je vitaal! van KBO-PCOB. Bij ruim 90 verschillende projecten is gekeken op wat voor wijze ze voldoen aan de criteria. Daaruit zijn negen projecten geselecteerd die kunnen dienen als voorbeeld. Deze zijn te vinden in een bijlage bij het toetsingskader.

Directeur Manon Vanderkaa: “Ouderen weten zelf heel goed wat ze willen en je kunt de plank als organisatie snel misslaan wanneer je zelf iets bedenkt. Als organisatie van en voor senioren zijn we dan ook ontzettend blij met dit toetsingskader waarin ouderen zelf aangeven wat voor hen belangrijk is! Onze leden worden vaak gevraagd om aan te sluiten bij een projectgroep, mee te denken in een klankbordgroep of aan tafel te zitten bij overleggen. Zij praten mee in seniorenraden, cliëntenraden, binnen de gemeente en noem maar op. Nu kunnen zij dit toetsingskader meenemen en de punten die hierin zijn geformuleerd inbrengen!”

Over BeterOud

Dit toetsingskader is vanuit BeterOud ontwikkeld. KBO-PCOB maakt samen met diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg deel uit van het samenwerkingsverband BeterOud. Zij werken daarbij niet alleen voor, maar vooral mét ouderen. De ambitie van BeterOud is de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen die ontstaan met het ouder worden. Meer informatie over BeterOud vindt u op www.beteroud.nl

Kom goed beslagen ten ijs bij de overleggen die u bijwoont en neem het toetsingskader ‘De meetlat van de ouderen’ mee! 

Vraag voor 1 juli 2018 een exemplaar op via het verenigingsbureau van KBO-PCOB. Bestel ‘m gauw, nu nog gratis! Bel met 030 - 3 400 600

Heeft u nog vragen over wat u hiermee kunt? Neem gerust contact op met projectleider Miranda Wesselink.

E-mail: miranda.wesselink@kbo-pcob.nl
Tel.: 030 – 3400 600.