Friesland zingt uit volle borst

Elk jaar houdt de PCOB een provinciale ontmoetingsdag voor alle leden in Fryslân. Dit jaar viel de PCOB-afdeling Leeuwarden de eer te beurt deze dag te organiseren, en ook de KBO-leden waren van harte welkom. Op het programma stonden een lezing van Bouwe de Boer, energiecommissaris Fryslân, en een muzikaal optreden.

Met gevoel

‘Sommige liederen troffen echt een emotionele snaar’, zegt Douwe Wagenaar, secretaris PCOB Leeuwarden. ‘Heel bijzonder om met tweehonderd mensen It Alderhûs (het ouderlijk huis) te zingen of Ik kom ut Fryslân.’

De liederen werden ingezet door Shantykoor De Pikbroeken uit Grou, die de provinciale ontmoetingsdag van de PCOB Friesland afsloot. De teksten waren op een groot scherm te zien, zodat iedereen uit volle borst kon meezingen. ‘Wij mochten deze dag dit jaar organiseren en we wilden graag iets luchtigs om mensen met een goed en gezellig gevoel naar huis te laten gaan.’ Dat is absoluut gelukt.

> Nieuwsgierig? Kijk op www.pikbroeken.wordpress.com

> Klik hier voor meer inspirerende initiatieven