E-learning ouderenmishandeling

KBO-PCOB heeft veel vrijwilligers die bij ouderen over de vloer komen: om hulp te bieden bij de administratie of de belastingaangifte, als ouderenadviseur of om samen koffie te drinken of een activiteit te ondernemen. Voor vrijwilligers die bij ouderen thuis komen is het herkennen van ouderenmishandeling niet makkelijk. Soms vermoeden ze financieel misbruik of stelen van spullen door verwanten of is de koelkast ineens leeg.  Is er sprake vanouderenmishandeling? Wat te doen?

Op deze vragen geeft de e-learning Veilig ouder worden antwoord. De e-learning richt zich op vrijwilligers die bij ouderen over de vloer komen. Hoe kunnen zij nagaan of er iets mis is, en wat zijn vervolgens hun mogelijkheden én hun grenzen? De e-learning presenteert drie situaties van senioren die mogelijk te maken hebben met een vorm van ouderenmishandeling. Met deze situaties gaat de vrijwilliger oefenen hoe te reageren. Naast tips en adviezen is ook nadere informatie opgenomen over vormen van ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg.

Movisie heeft de e-learning in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld in samenwerking met vrijwilligers van KBO-PCOB. Op onze Academie vindt u meer  informatie over ouderenmishandeling en een verwijzing naar deze e-learning Veilig ouder worden.

Oproep

Wij hopen van harte dat alle vrijwilligers de-learning gaan gebruiken. Wilt u ons laten weten of u gebruik gaat maken van de e-learning? U ontvangt dan van ons enkele vragen over uw ervaringen met het functioneren van de e-learning. Als u zich deze maand aanmeld als volgt ‘ ik ga de e-learning ‘veilig ouder worden’gebruiken’ dan ontvangt u enkele gebruikersvragen. Mail naar Agnes.vanbalkom@kbo-pcob.nl.