Doorgeefboeken in Apeldoorn

In heel het land worden door vrijwilligers van KBO- en PCOB-afdelingen met veel enthousiasme en inzet allerlei leuke, interessante en bijzondere acties bedacht en uitgevoerd. Deze initiatieven kunnen inspirerend zijn voor andere afdelingen of zelfs een mooi voorbeeld om te volgen. Daarom zet KBO-PCOB regelmatig een vrijwilliger of afdeling in het zonnetje. Deze keer KBO Apeldoorn. De afgelopen coronaperiode zamelden zij uitgelezen boeken en tijdschriften in en deelden die uit aan senioren thuis en in woon- en zorginstellingen binnen moesten blijven. En ben je uitgelezen, dan gaat het boekje weer naar iemand anders. Een doorgeefboek.

Theo Hoogeveen, secretaris bij KBO Apeldoorn en een van de drijvende krachten achter dit initiatief. Het doet een beetje denken aan de ouderwetse leesmap. Jullie zijn hiermee al vroeg in de lockdown mee gestart?
“Ja, vorig jaar maart, april, zijn we er mee begonnen. We riepen onze leden op om overtallige boeken en tijdschriften te doneren voor dit initiatief en die brachten we weer bij mensen die hier behoefte aan hadden. Mensen konden ons bellen of ze boeken wilden hebben. Dat lief in het begin heel hard. Deze werden door jongeren opgehaald en gebracht, omdat we dat in die periode veiliger vonden. Later kwamen hier nog puzzels en puzzelboekjes bij, mede dankzij een subsidie van ruim 4000 euro van de provincie Gelderland. Zo kregen al onze leden een puzzelboekje, zodat ze zich thuis bezig konden houden. En zorgcentra kregen allerlei creatief materiaal van ons, die stuurden we naar de activiteitenbegeleider.”

Hoe zijn de reacties?
“Heel erg positief. We hebben hiermee zeker 2000 mensen bereikt. Mensen vonden het fijn dat ze iets kregen en was meteen een mooie aanleiding om een praatje te maken en te horen hoe het met de mensen ging. Inmiddels is de vraag naar boeken die er aan het begin was, is nu niet meer zo hoog, maar er zijn nog steeds leden die iedere keer bellen of we weer nieuwe boeken hebben om te lezen.”

Wat waren de populaire boeken onder de senioren in Apeldoorn?
“Als mensen belden, dan vroegen we waar hun belangstelling lag, en dan zochten we boeken uit die daar bij aansloten. En dat zijn met name heel veel streekromans, maar ook verhalen over de oorlog. Verder zijn de detectives populair.”

Inmiddels loopt deze actie op zijn einde en is KBO Apeldoorn alweer bezig met een volgend initiatief…
“Klopt, we hebben De Groene Sociëteit opgericht, naar het verhaal van Hendrik Groen, die ook het initiatief nam om mensen mee te nemen om naar buiten te gaan. Dat willen wij ook doen. Na deze coronatijd moeten we senioren weer de deur uit krijgen. Wat gaan we doen: Aanbieders van muziek, Apeldoorn kent 70 koren en muziekgezelschappen, vragen we om iets voor senioren te organiseren. Ergens in de middag, tegen een redelijke prijs met wat koffie. Iedere maand moet er een nieuwsbrief komen met daarin het aanbod van de komende maand. Dat gaat tot een antieke markt tot bezoeken van een tentoonstelling. Of een optreden van een muziekgezelschap of koor. Het aanbod moet in ieder geval aansluiten bij de belangstelling van een brede groep senioren. En degene die het aanbiedt, organiseert het ook. We assisteren wel, bijvoorbeeld met het meedenken wat een geschikte locatie is.”

Is De Groene Sociëteit alleen voor KBO-leden in Apeldoorn?
“Nee, voor iedereen. KBO- en PCOB-leden worden automatisch lid van de sociëteit. Maar ook senioren die niet lid zijn kunnen zich opgeven. En hopelijk doen ze dat ook. Het is een mooie manier om weer met (andere) mensen in contact te komen en je kan laten zien wat KBO en PCOB te bieden hebben. Misschien wordt men wel lid…”

Durven de leden het ook weer aan, om op locatie ergens heen te gaan?
“Er komt weer vraag vanuit de leden We starten langzaamaan weer op. In juli willen we weer een ledenbijeenkomst organiseren, met een lezing. De meeste senioren zijn ingeënt en dat biedt meer ruimte. Het verenigingsleven hopen we zo weer op gang te brengen, we moeten de mensen weer de deur uit krijgen, dat is belangrijk.”