Mij & Zorg: in gesprek over later

Wilt u over tien jaar nog in uw huidige (grote) huis wonen? Kunt u de tuin straks nog onderhouden? En heeft u mensen om u heen op wie u kunt rekenen als u minder mobiel wordt? Dat zijn vragen die mensen met elkaar bespraken tijdens de dialoogbijeenkomsten van Mij & Zorg van de afdelingen van KBO-PCOB.

Het project Mij & Zorg voor afdelingen van KBO-PCOB is eind 2018 afgerond. Op deze pagina kunt u meer lezen over de bijeenkomsten die in het land zijn georganiseerd.

Wat is een dialoogbijeenkomst?

Veel mensen denken nog steeds: ‘Als ik oud en gebrekkig word, dan wordt er vast wel voor mij gezorgd.’ Feit is dat we voortaan veel meer zelf moeten regelen. De gemeente bekijkt eerst wat mensen nog kunnen, zelf en met hulp van de omgeving. Pas daarna wordt bekeken of er professionele hulp nodig is. Dat is wennen. Daar komt bij dat we ook zelf zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. De keerzijde daarvan is: als je kwetsbaarder wordt, komt eenzaamheid eerder om te hoek kijken. Sterker nog, eenzaamheid is het grootste probleem onder ouderen. En hoe pak je dat aan? Hoe wil je dat jouw toekomst eruitziet als je meer zorg nodig hebt? Het is goed om het daarover met elkaar te hebben. Dat deden ruim 3.000 ouderen tijdens het project Mij & Zorg.

Bij lokale dialoogbijeenkomsten gingen zij in gesprek over elkaars vragen, twijfels en behoeften en mogelijke oplossingen. In de bijeenkomsten kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals langer thuis wonen, het gesprek met de gemeente of hulp vragen aan familie en vrienden.

Alle afdelingen van KBO en PCOB konden tot november 2018 een dialoogbijeenkomst organiseren. Deelnemers kregen allereerst meer informatie over Mijnkwaliteitvanleven.nl, een grootschalig landelijk onderzoek over uw persoonlijke situatie, handig bij bijvoorbeeld het keukentafelgesprek. Vervolgens gingen ze met een gespreksleider in groepen van ongeveer 15 personen met elkaar in gesprek om samen na te denken over wat ze nu en in de toekomst nodig hebben aan zorg en ondersteuning.

'Het is fijn om te weten dat ik niet de enige ben die zich zorgen maakt. En het is goed om te horen dat er naarstig wordt gezocht naar manieren om daar verandering in te brengen. Natuurlijk door je stem te laten horen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En ook daarna houden we als seniorenorganisatie de vinger aan de pols en blijven we proberen de lokale politiek te beïnvloeden.'

Leo van de Ham, deelnemer aan een Mij & Zorg-bijeenkomst

Lees de verhalen over eerdere bijeenkomsten