Doe mee met de Tafel van Tien over leefstijl en preventie

Roken en drinken, sporten en gezond eten… iedereen heeft wel een mening tegenwoordig over wat goed is voor ouderen en wat niet. Maar wat vinden onze leden hier nu van? Moeten we ons meer of minder bemoeien met uw gezondheid? En is het mogelijk en wenselijk om uw leefstijl aan te passen? We horen graag uw mening tijdens de Tafel van Tien.

De Tafel van Tien is een bijeenkomst onder leiding van directeur Manon Vanderkaa op het verenigingsbureau van KBO-PCOB. Op 31 januari vond de eerste Tafel van Tien plaats. Onderwerp was ‘Vrouwen en Pensioen’. Manon Vanderkaa: “Dat was een hele levendige en interessante meeting. Vrouwen vertelden ons over hoe ze hun pensioen hadden geregeld, over levensgebeurtenissen zoals overlijden van de partner en echtscheiding en het effect ervan op pensioenen. En over hoe lastig het vroeger soms was om als vrouw pensioen op te kunnen bouwen. Sommige fondsen gingen zo ver dat er aan vrouwen schriftelijk werd gevraagd om af te zien van aanspraken!” Al met al een geslaagde bijeenkomst, met goede voeding voor onze landelijke belangenbehartiging. Dit smaakt naar meer!

Meepraten over leefstijl en gezondheid

De volgende Tafel van Tien – donderdag 14 maart van 11.00-13.30 uur in Utrecht – gaat over leefstijl. Gezond leven: een makkie of juist lastig? Met tien senioren samen willen we een levendig en eerlijk gesprek voeren over een positieve leefstijl en je wel of niet met elkaar bemoeien om gezonder te gaan leven.

Alcohol, roken, sporten, snoepen… Is het nu makkelijk of moeilijk om gezond te leven en ongezonde gewoonten te doorbreken? Moet de overheid, of onze vereniging, zich ermee bemoeien? Is het goed als we elkaar stimuleren (en er elkaar op aanspreken), of is het leven en laten leven?

We zoeken tien leden om over deze onderwerpen in gesprek te gaan met directeur Manon Vanderkaa en onze beleidsmedewerkers op dit thema. Liefst een goede mix van mannen en vrouwen, zestigers en tachtigers onder onze leden, bescheiden en bourgondisch, gezellig en sportief.

Voelt u zich aangesproken? Wees welkom! U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan projectsecretaresse Marja Berendsen, via marja.berendsen@kbo-pcob.nl. Graag ontvangen we bij uw aanmelding een korte toelichting waarom u aan het gesprek wilt deelnemen.

Reiskosten zijn voor eigen rekening; wij nodigen u graag uit voor een lunch. Als de reiskosten voor u een belemmering vormen, kunt u ons dat laten weten. Dan zoeken we een oplossing.