Distributie Magazine gaat op bijzondere wijze door

Nel pakte uit onder haar afdak!

De vrijwilligers van KBO-afdeling Kas & Kust gaan onverdroten voort met het maandelijks bezorgen van het Magazine van KBO-PCOB. Nel van Kleef van het Kas & Kust-distributiecentrum moest even prakkiseren hoe ze de pakketten aan de ‘lopers’ moest overhandigen. Normaal komen de bezorgers bij Nel over de vloer, maar door de corona-perikelen was dat nu niet mogelijk. Dus verzon Nel een list. Ze plaatste de pakketten in slagorde op een overjarig sleetje en enkele platgelegde lege kliko’s, onder haar afdakje. Op ieder pakket de naam van de bezorger en een lekkere attentie. Nel had de lopers gevraagd niet in elkaars vaarwater te komen; zijzelf bleef veilig binnen en aanschouwde de afhaal-act vanuit haar keukenraam. De corona-veilige uitdeling verliep vlekkeloos. Zo bleven de leden van Kas & Kust niet verstoken van het magazine, waar iedere maand halsreikend naar wordt uitgekeken. En nu helemaal.

KBO Bovenkerk-Aalsmeer geeft extraatje
“Onze vrijwilligers zijn druk in de weer geweest met het verspreiden van het Magazine van
KBO-PCOB onder onze leden. Uiteraard met inachtneming van de aangescherpte maatregelen. Nu we onze geplande afdelingsactiviteiten hebben moeten afblazen, vinden we het belangrijk de band met onze leden goed te houden door maandelijks te laten blijken dat we er voor hen zijn, adequate informatie te geven en een kleine attentie. Deze keer konden we dankzij een sponsor een zakje paaseitjes bij doen en een briefkaart met praktische informatie over het inroepen van hulp. Volgende maand willen we weer een ludieke actie doen.”  Gerard Miltenburg, vicevoorzitter