Directie KBO-PCOB

Het bestuur van KBO-PCOB heeft op donderdag 23 juli de ledenraad geïnformeerd over het aanstaande vertrek van directeur Manon Vanderkaa per 1 oktober a.s. in verband met het aanvaarden van een functie elders. Het bestuur geeft aan haar vertrek zeer te betreuren en spreekt grote waardering uit voor wat zij de afgelopen jaren in onze verenigingen heeft bereikt. De komende periode beraadt het bestuur zich over de opvolging van Manon Vanderkaa.