Webinar Code Zwart: In gesprek over moeilijke keuzes op de IC

De Federatie Medisch Specialisten en de Artsenfederatie KNMG publiceerden onlangs het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie’. In de volksmond ook wel code Zwart genoemd. Het draaiboek beschrijft hoe artsen kunnen beslissen over wie er wel en wie niet een IC-plek krijgt, als in een mogelijk volgende golf van de corona-pandemie de druk op de IC landelijk zo hoog oploopt dat er tekorten ontstaan. Een extreme situatie die nog niet is opgetreden. Maar mocht het toch gebeuren, dan moet je een dergelijk moeilijk besluit niet aan de individuele arts overlaten om een besluit te nemen. Daarom dit draaiboek.

Het draaiboek is tot stand gekomen met medewerking van medisch specialisten van verschillende wetenschappelijke verenigingen, een aantal gerenommeerde hoogleraren (medische) ethiek en filosofie en de KNMG. Ook KBO-PCOB werd benaderd om vooraf mee te kijken. We hebben destijds aangegeven dat we het belang snappen van een dergelijk draaiboek, maar dat er een brede dialoog moet komen met senioren. Want dit gaat om meer dan COVID-19 en de IC; dit gaat ook om het gesprek over kwaliteit van leven, samen beslissen en het levenseinde. En natuurlijk over zorgvuldige communicatie.

Wij willen graag het gesprek aangaan met onze leden. Dat doen we vooralsnog online! Daarom nodigen we u uit voor een digitale dialoog op donderdag 9 juli 11.00 uur over dit onderwerp. Er zal ook een ethicus aanwezig zijn die betrokken was bij het opstellen van het draaiboek.

Inmiddels heeft deze webinar plaatsgevonden. Deze kunt u hier terugkijken: