De PCOB ledenraad zoekt kandidaten

De PCOB Ledenraad, iets voor u?
Heeft u er wel eens aan gedacht om u verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad? In april 2021 zijn er verkiezingen voor dit hoogste orgaan van onze vereniging. De Ledenraad behartigt de belangen van alle leden. De Ledenraad is betrokken bij het uitzetten van de strategische kaders, waarbinnen het bestuur PCOB vrijelijk kan opereren, en houdt toezicht op het gevoerde beleid.

Bent u iemand met een netwerk in de wereld van ouderen of zorg en de nodige bestuurlijke ervaring? Stel u dan kandidaat! Kent u iemand met een netwerk in de wereld van ouderen of zorg en de nodige bestuurlijke ervaring? Wijs hem of haar dan op deze functie!

Meldt u aan!
Iedereen die lid is (of wordt) van de PCOB en voldoet aan het profiel, kan zich opgeven als kandidaat voor de PCOB Ledenraad. Het is van belang dat kandidaten de sociaal-christelijke uitgangspunten van de PCOB onderschrijven, over bestuurlijke ervaring beschikken en zich aangesproken voelen om een bijdrage te leveren aan de vereniging PCOB. Een uitgebreid profiel kunt u vinden in het kiesreglement op onze website (www.pcobkiest.nl).

De landelijke Kiescommissie is verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten. Solliciteren kan door een motivatiebrief met CV en (pas)foto te sturen aan de landelijke Kiescommissie via het volgende e-mailadres: pcobkiest@gmail.com.

Kandidaat stellen kan nog tot en met 15 januari 2021!