De duofiets van Wellerlooi

In heel het land worden door vrijwilligers van KBO- en PCOB-afdelingen met veel enthousiasme en inzet allerlei leuke, interessante en bijzondere acties bedacht en uitgevoerd. Deze initiatieven kunnen inspirerend zijn voor andere afdelingen of zelfs een mooi voorbeeld om te volgen. Daarom zet KBO-PCOB regelmatig een vrijwilliger of afdeling in het zonnetje. Deze keer Maurice Bergmans (56), secretaris bij KBO Wellerlooi. Deze afdeling heeft sinds kort een duofiets aangeschaft.

Wat houdt een duofiets in?
“Je zit naast elkaar op de fiets. Je kan samen trappen, of in je eentje. Het is een elektrische fiets dus je krijgt wat hulp en bij onze fiets kan de rollator zo achterop.”

Hoe is de duofiets op jullie pad gekomen?
“Door mijn werk ben ik aanraking gekomen met een ander initiatief, waar gebruik werd gemaakt van een duofiets. En dat vond ik ook wel iets voor ons dorp. Dat heb ik voorgelegd aan het bestuur en daar zag men het ook wel zitten. Toen ben ik de fondsenwerving gestart en ook dat lukte vrij snel en toen zijn we overgegaan tot de aanschaf van de fiets. Mede dankzij subsidie van het Oranje Fonds en het Postcode Loterij Buurtfonds konden we dit doen.”

Hoe weet je dat iemand van de fiets gebruik wil maken?
“We hebben fietsmaatjes geworven. Dat zijn de wat fittere senioren die een korte instructie hebben gekregen hoe de fiets werkt en eventueel ook in hun eentje de fiets in beweging kunnen zetten. Sommige fietsmaatjes hadden al meteen iemand op het oog om mee te fietsen, maar we maken ook matches. We hebben nu ook een lijstje met leden waarvan wij denken dat ze best wel mee willen fietsen, maar dat zelf niet zullen aangeven, dus die gaan wij actief benaderen. De fietsmaatjes maken gebruik van een reserveringssysteem en op die manier weet je wanneer de fiets beschikbaar is.”

Is dit alleen voor KBO-leden bedoeld?
“Nee, voor alle inwoners van Wellerlooi die een beperking hebben die daardoor niet meer zelfstandig kunnen fietsen. We zijn maar een klein dorp en we willen met KBO ook midden in deze dorpsgemeenschap staan. En het is meteen een hele leuke manier om reclame voor KBO te maken, misschien levert het wel nieuwe leden op. Maar in principe mag dus iedereen met een van onze fietsmaatjes op pad. Of je jou slechtziend bent of jong en slecht te been, wij gunnen iedereen de geweldige ervaring die de duofiets met zich meebrengt. Er staat wel een kleine bijdrage van 5 euro tegenover, voor iedere keer dat je de fiets gebruikt.”

Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
“Heel goed. Je kan heerlijk communiceren. De aanspraak, het praatje onderweg. Dat is het voordeel van naast elkaar zitten. En sommige gebruikers komen op plekken waar ze al heel lang niet meer geweest zijn. Of hebben al lange tijd de wind op deze manier door de haren gevoeld. Daar doen we het voor.”

Mochten andere KBO- en PCOB-afdelingen ook wel zo’n duofiets willen, en willen weten hoe je zoiets aanpakt, mogen ze dan contact opnemen met KBO Wellerlooi?
“Jazeker. Ze mogen mij mailen!”